اداره کل حفاظت فناوري اطلاعات و اسناد اداره کل حفاظت فناوري اطلاعات و اسناد

بازگشت

رییس اداره کل حفاظت فناوری اطلاعات و اسناد

امیر مسعود زلفی گل
رییس اداره کل حفاظت فناوری اطلاعات و اسناد
تلفن : 021-66749644
نمابر : 021-66730386
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه دوم

ساختار سازمانی ساختار سازمانی