اداره کل فناوري اطلاعات اداره کل فناوري اطلاعات

بازگشت

اداره کل فناوری اطلاعات - معاون عملیات

سهیلا طبیعی
اداره کل فناوری اطلاعات - معاون عملیات
تلفن : 021-66735062
نمابر : 021-66728099
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن

ساختار سازمانی ساختار سازمانی