مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تسهیلات مسکن مهر شهر جدید پردیس مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تسهیلات مسکن مهر شهر جدید پردیس

 

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تسهیلات مسکن مهر شهر جدید پردیس
  • اصل و کپی تمام صفحات سند پنج برگی
  • اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه، کارت ملی، و کارت پایان خدمت متقاضی
  • اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی ضامن
  • مدارک شغلی ضامن (جهت تایید مدارک شغلی ضامن به بانک مسکن شعبه پردیس واقع در میدان عدالت مراجعه گردد)
  • سفته به میران یک میلیارد ریال
  • در صورت داشتن نقل و انتقال ارایه نامه های صادر شده توسط شرکت عمران(در صورت همراه نداشتن به سالن شماره 2 واحد نقل و انتقال مراجعه گردد)
  • تاییدیه تکمیل آورده متقاضی(در صورت همراه نداشتن، پس از دریافت صورتحساب از باجه پرینت مستقر در محوطه کارگزاری به سالن شماره 2 واحد مالی و سپس سالن شماره 1 دبیرخانه مراجعه گردد)
  • تکمیل فرم های تشکیل پرونده
توجه مهم: حضور شخص مالک و یا وکیل با ارایه وکالتنامه معتبر(داشتن حق خرید ملک، اخذ تسهیلات، امضا قراردادو اسناد و اوراق تعهد آور) در زمان تشکبل پرونده الزامی است.
در صورت نقص هر یک از موارد فوق تشکیل پرونده امکانپذیر نمی باشد.
تاریخ ویرایش1398/11/29- 17:34