پادکست پادکست

سپرده طرح همتا
✅ این سپرده ماهیتا از نوع سپرده کوتاه مدت عادی بوده ولی مثل حساب مسکن جوانان، مسکن یکم و ... بدون واریز سود و دارای قابلیت واریز و برداشت می باشد.
نهایی حساب مسکن جوانان
✅ حساب پس انداز مسکن جوانان ماهیتا یکی از انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بوده که دارنده حساب قادر می باشد با رعایت برنامه سپرده گذاری ارایه شده توسط بانک در بلند مدت با شرایط خاص استثنایی از مزایا و تسهیلات ویژه حساب مذکور برخوردار گردد .
نهایی سپرده طرح همراه
✅ این سپرده جهت تمامی مشتریانی که قصد سپرده گذاری و دریافت تسهیلات را داشته باشند قابل افتتاح است. اشخاص حقوقی نیز جهت استفاده اشخاص حقیقی زیرمجموعه میتوانند از این طرح بهره مند شوند.
سپرده آتیه طلایی3
✅ این سپرده شامل دو حساب (یک حساب واسط کوتاه مدت و یک حساب بلند مدت ) می باشد که سود بلند مدت به کوتاه مدت واریز شده و چناچه برداشت نشود در ابتدای ماه بعد به بلند مدت انتقال میابد. اولین واریزی نیز به حساب کوتاه مدت واریز شده و در ابتدای ماه بعد به بلند مدت انتقال میابد.