مزایده املاک مازاد مزایده املاک مازاد

بازگشت

آگهی مزایده فروش قطعه زمین مجاور پروژه سپیدار ارومیه

نوع :
مزایده
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
آگهی مزایده فروش قطعه زمین مجاور پروژه سپیدار ارومیه
شماره :
48/99/9
مهلت دريافت سند :
1399/02/23
مهلت ارسال سند :
1399/02/24
تاريخ بازگشايي پاکت ها :
1399/03/15

    بانک مسکن در نظر دارد  یک قطعه زمین واقع در (استان آذریایجان غربی- ارومیه خیابان دانشکده کوچه شهید مفید فر- جنب مسجد قبا مجاور مجتمع سپیدار ارومیه )را از طریق برگزاری  مزایده عمومی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به فروش برساند.

تاریخ انتشار:1399/02/16  مهلت دریافت اسناد مزایده ازطریق سامانه  : 1399/02/16 تاریخ بازدید:1399/02/20   لغایت  :1399/02/23 مهلت ارایه پیشنهاد: 02/24/1399    تاریخ بازگشایی:29/02/1399  تاریخ اعلام  به برنده: 15/03/1399

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت برگ شرایط مزایده تا ارایه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها و همچنین پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) می باشد . متقاضیان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir مراجعه و یا شماره تلفن مرکز تماس 41934 تماس حاصل نمایند. لازم است متقاضیان خرید در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده را محقق سازند.

  متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت بانک مسکن و جهت بازدید از املاک با شماره تلفن 26204381 تماس حاصل  نمایند.

  محل بازگشایی پاکت های پیشنهادات ارایه شده از طریق سامانه ستاد چهارراه اسفندیار-خیابان ارمغان شرقی –پلاک 8  ساختمان ادارات مرکزی بانک مسکن ـ طبقه هشتم ـ سالن کنفرانس می باشد .

ساعت : 12:30:00
تاريخ : 1399/02/16