مزایده املاک مازاد مزایده املاک مازاد

بازگشت

آگهي مزايده سهام شركت توسعه لويزان اسفند ماه 99 (سهام بانك مسكن)

نوع :
مزایده
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
آگهي مزايده سهام شركت توسعه لويزان اسفند ماه 99 (سهام بانك مسكن)
شماره :
48/99/210
مهلت دريافت سند :
1400/01/21
مهلت ارسال سند :
1400/01/31
تاريخ بازگشايي پاکت ها :
1400/02/06

بانک مسکن در نظر دارد تعداد 960 سهم معادل  15/69 درصد از کل سهام شرکت توسعه لویزان(سهامی خاص)متعلق به خود را  از طریق برگزاری  مزایده عمومی و  به صورت شرایط نقدی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به فروش برساند.

تاریخ انتشار: 1399/12/26 مهلت دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه: 1400/01/14 لغایت1400/01/21  تاریخ بازدید: 1400/01/15 لغایت: 1400/01/18 مهلت ارائه پیشنهاد: روز سه شنبه مورخ 1400/01/31  تاریخ بازگشائی:  روز دوشنبه 1400/02/06  تاریخ اعلام به برنده : مورخ 1400/02/22

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت برگ شرایط مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها و همچنین پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) می باشد . متقاضیان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  (قسمت مزایده) مراجعه و یا شماره تلفن مرکز تماس 1456 تماس حاصل نمایند. لازم است متقاضیان خرید در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده را محقق سازند.

محل بازگشایی پاکت های پیشنهادات ارائه شده از طریق سامانه ستادچهارراه اسفندیار-خیابان ارمغان شرقی –پلاک 8  ساختمان ادارات مرکزی بانک مسکن ـ طبقه هشتم ـ سالن کنفرانس می باشد .

ساعت : 08:41:00
تاريخ : 1399/12/26