مزایده املاک مازاد مزایده املاک مازاد

بازگشت

آگهی مزایده اجاره ی ساختمان هتل گامبرون کیش(اسفند ماه 1398)

نوع :
مزایده
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
آگهی مزایده اجاره ی ساختمان هتل گامبرون کیش(اسفند ماه 1398)
شماره :
48/98/204
مهلت دريافت سند :
1398/12/20
مهلت ارسال سند :
1399/01/16
تاريخ بازگشايي پاکت ها :
1399/01/18

    بانک مسکن در نظر دارد هتل گامبرون خود واقع در جزیره کیش را از طریق برگزاری  مزایده عمومی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در قالب عقد اجاره واگذار نماید.

تاریخ انتشار:  1398/12/14 مهلت دریافت اسناد مزایده ازطریق سامانه  :   1398/12/14   تاریخ بازدید:14/12/1398   لغایت20  :/12/1398  مهلت ارایه پیشنهاد: 16/01/1399    تاریخ بازگشایی:18/01/1399  تاریخ اعلام  به برنده: 1399/01/30

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت برگ شرایط مزایده تا ارایه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها و همچنین پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) می باشد . متقاضیان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir   (قسمت اجاره) مراجعه و یا شماره تلفن مرکز تماس 41934 تماس حاصل نمایند. لازم است متقاضیان خرید در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده را محقق سازند.

  متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت بانک مسکن و جهت بازدید از املاک با شماره تلفن 26204381 تماس حاصل  نمایند.

  محل بازگشایی پاکت های پیشنهادات ارایه شده از طریق سامانه ستاد چهارراه اسفندیار-خیابان ارمغان شرقی –پلاک 8  ساختمان ادارات مرکزی بانک مسکن ـ طبقه هشتم ـ سالن کنفرانس می باشد .

ساعت : 08:27:00
تاريخ : 1398/12/14