مزایده املاک مازاد مزایده املاک مازاد

بازگشت

آگهی مزایده فروش ساختمان هتل گامبرون کیش (شهریور ماه 1399)

نوع :
مناقصه
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
آگهی مزایده فروش ساختمان هتل گامبرون کیش (شهریور ماه 1399)
شماره :
48/99/73
مهلت دريافت سند :
1399/06/26
مهلت ارسال سند :
1399/07/05
تاريخ بازگشايي پاکت ها :
1399/07/07

    بانک مسکن در نظر داردهتل گامبرون خود واقع در جزیره کیش را از طریق برگزاری  مزایده عمومی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت نقد و نقد و اقساط (60درصد نقد و مابقی 36 ماهه) به فروش رساند.

تاریخ انتشار:1399/06/23 مهلت دریافت اسناد مزایده ازطریق سامانه:   1399/06/26 تاریخ بازدید: 1399/06/23:لغایت :1399/06/26 مهلت ارایه پیشنهاد: 1399/07/05  تاریخ بازگشایی: 1399/07/07 تاریخ اعلام  به برنده:1399/07/07

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت برگ شرایط مزایده تا ارایه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها و همچنین پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) می باشد . متقاضیان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  (قسمت اجاره) مراجعه و یا شماره تلفن مرکز تماس 41934 تماس حاصل نمایند. لازم است متقاضیان خرید در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده را محقق سازند.

  متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت بانک مسکن و جهت بازدید از املاک با شماره تلفن 26204381 تماس حاصل  نمایند.

محل بازگشایی پاکت های پیشنهادات ارایه شده از طریق سامانه ستادچهارراه اسفندیار-خیابان ارمغان شرقی –پلاک 8  ساختمان ادارات مرکزی بانک مسکن ـ طبقه هشتم ـ سالن کنفرانس می باشد .

ساعت : 11:43:00
تاريخ : 1399/06/24