اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

بیست ویکمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی

بیست ویکمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی
با همکاری

 بانکهای تجاری و تخصصی

 بیست ویکمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی

27 و 28 اردیبهشت 1390

 سیاست های پولی و ارزی و تحولات اقتصادی اخیر

 

برنامه تحولات اقتصادی و شرایط ویژه اقتصاد ایران همراه با تحولات پس از بحران در اقتصاد جهانی ، سیاست های پولی و ارزی در بانک مرکزی را از زوایای مختلفی به چالش می کشد؛ با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران و اراده کشور در اجرای موفق طرح هدفمند سازی یارانه ها و استراتژی موثر سیسات پولی و ارزی در ایران چیست؟ با توجه به تجربیات به دست آمده در بحران مالی جهانی ، ارزیابی شرایط حاکم بر بخش مالی اقتصاد در تنظیم سیاست های پولی و ارزی از چه جایگاهی باید برخوردار شود؟ آیا آمارهای پولی و مالی می توانند بحران در اقتصاد ایران را شناسایی کنند؟ چگونه ارتباط متقابل سیاست های پولی و راهبردهای نظارتی می تواند بر ثبات اقتصادی در سطح کلان موثر باشد؟ چگونه آموزه های اسلامی می تواند به نیازهای ابزاری بانک مرکزی برای اجرای سیاست های پولی و نظارتی کمک کند؟ و بالاخره در نوسازی نظام بانکی کشور، نقش بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و نهاد ناظر بر فعالیت های موسسات پولی و مالی چگونه باید باشد؟

هدف بیست و یکمین همایش سیاست های پولی و ارزی انعکاس نظرات کارشناسان و متخصصان حوزه پول و بانک در باره سوالات فوق و در راستای تحولات اقتصادی اخیر می باشد.

محورهای اصلی همایش

ارایه مقالات پژوهشی در محور های زیر به طور ویژه مورد تاکید می باشد.

n        سیاست پولی ، چرخه های تجاری و ثبات بازارهای مالی                                

-          نقش سیاست پولی و اعتباری در مدیریت چرخه های تجاری

-          بررسی سازگاری ثبات قیمت ها با ثبات بازارهای مالی

-          اثربخشی ابزارهای سیاست پولی و ابزارهای احتیاطی کلان

           

n        سیاست های مدیریت تقاضا پس از اجرای طرح تحول اقتصادی

-          سیاست های پولی و ارزی متناسب با شرایط پس از هدفمند سازی یارانه ها

-          آثار هدفمند سازی یارانه ها بر ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری

-          آثار بودجه ای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها

-          هماهنگی سیاست های پولی و مالی در زمان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها

-          نظام اطلاعاتی مناسب برای پایش آثار طرح تحول اقتصادی

 

n        نهادسازی و نوسازی نظام بانکی  

-          نقش نهادهای مالی در توسعه اقتصاد

-          ساز و کار توسعه ابزارهای مالی اسلامی در برنامه های بلند مدت و میان مدت

-          ارزیابی عملکرد بانک های دولتی خصوصی شده

-          ارزیابی فرایند ورود بانک های جدید به نظام بانکی

-          آزادسازی مالی و ورود بانک های خارجی (فرصت ها و تهدیدها)

-          معماری نظام پولی کشور در افق چشم انداز

-          نقشه راه نظام بانکی در برنامه پنجم توسعه

-          ساز و کار مناسب نظارت بر بانک ها                             

نحوه ارسال مقالات

   از علاقمندان دعوت می شود چکیده تفصیلی مقاله خود را حداکثر تا 22 دی ماه 1389 از طریق پست معمولی با الکترونیکی به دبیرخانه همایش ارسال کنند نتیجه ارزیابی اولیه تا پایان دی ماه 1389 به اطلاع نویسندگان خواهد رسید آخرین مهلت برای تحویل نسخه نهایی مقالات پذیرفته شده 22 اسفند ماه 1389 می باشد.

علاقمندان می توانند برای اخذ اطلاعات بیشتر، ضمن تکمیل و ارسال فرم زیر ، با دبیرخانه همایش تماس حاصل فرمایند.

                        تلفن 88426596 – 88419184              نمابر   88439337

فرم شرکت در همایش

اینجانب (نام و نام خانوادگی ) : ......................................................... مدرک تحصیلی : .................................... محل کار : ..............................

سمت : ........................................ نشانی : ..............................................................................................................................................................

تلفن : ............................................... نمابر : ......................................................... پست الکترونیکی : ................................................................

مایل به شرکت در همایش : با ارایه مقاله         بدون ارایه مقاله         می باشم.

نشانی دبیرخانه همایش : تهران – خیابان شریعتی – بعد از خیابان استاد مطهری – خیابان شکرایی – پلاک 56 – کد پستی 1567714811  

ساعت : 09:42:00
تاريخ : 1389/10/19