مناقصه مناقصه

بازگشت

آگهی مزایده آجر ماشینی فیروزآباد

نوع :
مناقصه
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال بانک
موضوع :
آگهی مزایده آجر ماشینی فیروزآباد
شماره :

بانک مسکن در نظر دارد تعداد 100 درصد سهام خود را در شرکت صنایع آجر ماشینی فیروز آباد (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 49293 نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به آدرس و مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی به صورت نقدی و به قیمت پایه مزایده 102ر731ر355ر208ریال به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید.

از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی علاقمند دعوت میشود برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط فروش و دریافت برگ شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا تاریخ 22/2/93به اداره کل تجهیز و پشتیبانی بانک مسکن واقع درتهران خیابان ولیعصر بالاتر ازمیدان ونک –خیابان عطار ساختمان ادارات مرکزی بانک مسکن طبقه سوم تلفن 7-82932306 مراجعه فرمایند.

نشانی محل کارخانه:تهران – کیلومتر 7 جاده شهرری – ورامین شرکت آجر ماشینی فیروزآباد تذکر: واریز مبلغ 000ر100 ریال به حساب شماره 1-8855 به نام اداره کل حسابداری وبودجه ،قابل پرداخت در کلیه شعب بانک مسکن و ارایه فیش ان توسط متقاضی جهت خرید اسناد مزایده الزامی است.

آخرین تاریخ تحویل اسناد:27/2/93 تاریخ بازگشایی پاکتها :29/2/93 ساعت 8:30صبح

ساعت : 08:13:00
تاريخ : 1393/02/15