مناقصه مناقصه

بازگشت

مناقصه عمومی دومرحله ای خرید تجهیزات فعال شبکه مراکز داده

نوع :
مناقصه
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال بانک
موضوع :
مناقصه عمومی دومرحله ای خرید تجهیزات فعال شبکه مراکز داده
شماره :

1-نام و نشانی مناقصه گزار:

بانک مسکن به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، نبش خیابان تک، ساختمان ادارات مرکزی.

2-نوع ، کمیت و کیفیت خدمات (موضوع مناقصه):

خرید تجهیزات فعال شبکه مراکز داده

3-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

مبلغ  000ر000ر225ر3 (سه میلیارد و دویست و بیست و پنج میلیون) ریال که لازم است به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدی به حساب شماره 8/8449 به نام اداره کل حسابداری و بودجه به مقصد اداره کل حسابداری و بودجه (کد 9951) قابل واریز در کلیه شعب بانک مسکن یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن ارائه گردد.

4-مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه :

از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 14/11/92 تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 21/11/92 ، آدرس فوق ، طبقه سوم ـ دایره کیمسیون معاملات و مناقصات .

 5- مهلت و محل تسلیم پیشنهادها:

تا ساعت 00 : 15 روز یکشنبه مورخ 4/12/92 آدرس فوق ، طبقه سوم ، دایره کمیسیون معاملات و مناقصات.

 6-تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشائی پاکتهای الف و ب:

ساعت 8:30 صبح روز دوشنبه مورخ 5/12/1392 در محل فوق، طبقه نهم، سالن کنفرانس.

 7-مدارک لازم جهت دریافت اسناد:

الف)فیش واریزی به مبلغ 000ر150 ریال به حساب شماره 1-8855 به نام اداره کل حسابداری و بودجه به مقصد ائاره کل حسابداری و بودجه (کد 9951) قابل پرداخت در کلیه شعب بانک مسکن.

ب)ارائه معرفی نامه کتبی به همراه کارت شناسایی معتبر

*هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ساعت : 09:51:00
تاريخ : 1392/11/13