مناقصه مناقصه

بازگشت

مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تعداد 5.000 عدد ریبون چاپگر کارت

نوع :
مناقصه
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال بانک
موضوع :
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تعداد 5.000 عدد ریبون چاپگر کارت
شماره :

1- نام و نشانی مناقصه گزار :

بانک مسکن به نشانی تهران ، خیابان ولی عصر(عج) ، بالاتر از میدان ونک ، خیابان عطار ، نبش خیابان تک شمالی ، ساختمان ادارات کل مرکزی
 
2- نوع ، کمیت و کیفیت خدمات (موضوع مناقصه) :
 
خرید تعداد 5.000 عدد ریبون چاپگر کارت
 
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :
 
مبلغ 000/000/350 (سیصد و پنجاه میلیون) ریال که لازم است به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدی به حساب شماره 8/8449 به نام اداره کل حسابداری و بودجه به مقصد اداره کل حسابداری و بودجه (کد 9951) قابل واریز در کلیه شعب بانک مسکن یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن ارایه گردد.
 
4- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه :
 
از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 13/2/1393 تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 20/2/1393 . آدرس فوق ، طبقه سوم ، دایره دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات .
 
5- مهلت و محل تسلیم پیشنهادها :
 
تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 03/03/1393 . آدرس فوق ، طبقه سوم ، دایره دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات .
 
6- تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشایی پاکتهای الف و ب :
 
ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 05/03/1393 . در محل فوق ، طبقه نهم ، سالن کنفرانس .
 
7- مدارک لازم جهت دریافت اسناد :
 
الف) فیش واریزی به مبلغ 000ر150 ریال به حساب شماره 1-8855 به نام اداره کل حسابداری و بودجه به مقصد اداره کل حسابداری و بودجه (کد 9951) قابل پرداخت در کلیه شعب بانک مسکن.
ب) ارایه معرفی نامه کتبی به همراه کارت شناسایی معتبر .
 
* هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .

ساعت : 08:17:00
تاريخ : 1393/02/10