وادکست وادکست


✅ بافت فرسوده یکی از اصطلاحاتی است که هنگام دریافت تسهیلات از بانک مسکن ممکن است با آن مواجه شوید.

✅ شما به عنوان یک مدیر، برای تامین رفاه کارمندانتون چه اقداماتی انجام میدید؟

✅ با طرح سپرده مانا بانک مسکن، با حداقل موجودی 30 میلیون تومن، بعد از یه دوره انتظار 5 ماهه، تا سقف 150 میلیون تومن تسهیلات دریافت کنید.

✅ با نصب همراه بانک مسکن بسیاری از خدمات متنوع بانکی رو بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب بانک و به صورت 24 ساعته دریافت کنید.

✅ با نصب همراه بانک مسکن بسیاری از خدمات متنوع بانکی رو بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب بانک و به صورت 24 ساعته دریافت کنید.