تازه های اخبار تازه های اخبار

سفر مدیر امور مناطق و استانها به استان البرز

از لحاظ پورتفوی منابع و مصارف بانک مسکن رتبه دوم کشوری را در اختیار دارد.

نریمان جهانبخش مشاور مدیر عامل و مدیر امور مناطق و استانها به منظور بازدید از مدیریت استان البرز به این استان سفر کرد و با مسئولین و روسای دوایر ستاد مدیریت این استان دیدار و گفت گو کرد.به گزارش روابط عمومی مدیریت البرز جهانبخش در این دیدار با اعلام اینکه بانک مسکن در سال گذشته از لحاظ پورتفوی منابع و مصارف بانک مسکن رتبه دوم کشوری را بدست آورده است از زحمات و تلاشهای همه کارکان تقدیر کرد.وی با ابراز رضایت از عملکرد مدیریت البرز رضایت مسئولین و مقامات استانی و بانک را از نحوه فعالیت مدیریت شعب استان البرز نشانه وجود روحیه همدلی و تلاش همه جانبه کارکنان آن به منظور تحقق شاخص های مورد انتظار بانک دانست.

نریمان جهانبخش مشاور مدیر عامل و مدیر امور مناطق و استانها به منظور بازدید از مدیریت استان البرز به این استان سفر کرد و با مسئولین و روسای دوایر ستاد مدیریت این استان دیدار و گفت گو کرد.به گزارش روابط عمومی مدیریت البرز جهانبخش در این دیدار با اعلام اینکه بانک مسکن در سال گذشته از لحاظ پورتفوی منابع و مصارف بانک مسکن رتبه دوم کشوری را بدست آورده است از زحمات و تلاشهای همه کارکان تقدیر کرد.وی با ابراز رضایت از عملکرد مدیریت البرز رضایت مسئولین و مقامات استانی و بانک را از نحوه فعالیت مدیریت شعب استان البرز نشانه وجود روحیه همدلی و تلاش همه جانبه کارکنان آن به منظور تحقق شاخص های مورد انتظار بانک دانست.
 

نریمان جهانبخش مشاور مدیر عامل و مدیر امور مناطق و استانها به منظور بازدید از مدیریت استان البرز به این استان سفر کرد و با مسئولین و روسای دوایر ستاد مدیریت این استان دیدار و گفت گو کرد.به گزارش روابط عمومی مدیریت البرز جهانبخش در این دیدار با اعلام اینکه بانک مسکن در سال گذشته از لحاظ پورتفوی منابع و مصارف بانک مسکن رتبه دوم کشوری را بدست آورده است از زحمات و تلاشهای همه کارکان تقدیر کرد.وی با ابراز رضایت از عملکرد مدیریت البرز رضایت مسئولین و مقامات استانی و بانک را از نحوه فعالیت مدیریت شعب استان البرز نشانه وجود روحیه همدلی و تلاش همه جانبه کارکنان آن به منظور تحقق شاخص های مورد انتظار بانک دانست.

جهانبخش مدیریت استان البرز را دارای برنامه و نقشه راه توصیف و عملکرد آنرا در همه بخشها متوازن ارزیابی کرد.

وی نتایج مثبت در شاخص های ارزیابی شونده را نشاندهنده توفیقات مدیریت در همه بخش ها اعم از وصول مطالبات ،جذب منابع ،بانکداری الکترونیک دانست  که ماحصل فعالیت همه همکاران در زمینه های مختلف بوده است.

وی با اشاره به شرایط ویژه استان البرز و جذابیتهای موجود در این استان برای مهاجرت و به تبع ان ساخت و ساز واحدهای مسکونی گفت:یکی از چالشهای پیش روی این استان افزایش مانده تسهیلات است که بر همین اساس انتظار میرود با تلاش بیش از پیش همه همکاران در جذب منابع،وصول مطالیات و تخصیص بهینه منابع میزان نسبت مانده تسهیلات به مانده منابع کنترل گردد.

مشاور مدیر عامل یکی از راهبردهای اساسی امروز بانک را جذب منابع دانست و بابیان اینکه این موضوع به دلایل بسیاری برای بانک حایز اهمیت است ،همه شاخص ها و پدیده های دیگر را در بانک تحت تأثیر موضوع جذب منابع دانست.

مدیر امور استانها و مناطق ادامه داد:اگر جذبی در منابع نداشته باشیم بی تردید امکان تخصیص هم برای ما وجود نخواهد داشت و به همین خاطر اعتقاد داریم امروز دیگر بانکی بزرگ است که دسترسی او به منابع بیشتر از سایر رقبا باشد و این موضوع در مقایسه میان شعب نیز ساری و جاری خواهد بود به نحوی که خروجی های عملکردی هر شعبه نشاندهده بزرگی و کوچکی انشعبه از منظر مدیران بانک خواهد بود.

جهانبخش سپس به هزینه تجهیز منابع و قیمت تمام شده پول برای بانک وتحلیل اثرات ان پرداخت و گفت:تقویت حساب جاری از آنروی برای بانک دارای اهمیت است که می تواند قیمت پول را برای بانک کاهش داده و در نهایت سود آوری را برای بانک به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به میزان خلق نقدینگی در کشور و پرداخت تسهیلات مسکن مهر از سوی بانک مسکن میزان جذب صورت گرفته را در این حوزه را نامطلوب ارزیابی کرد.

مشاور مدیر عامل در ادامه از تلاش در جهت تدوین برنامه های جدید برای رونق بخشی به بازار اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در آینده نه چندان دور خبر داد.

نریمان جهانبخش در ادامه این نشست به اهمیت و حساسیت وصول مطالبات و مهار آن در شبکه اشاره کرد و با اعلام اینکه نسبت مانده مطالبات ازرقم8/3در ابتدای سال 91 به 1/3در پایان سال مزبور رسیده  ابراز امیدواری کرد بستر مناسب در همه رده ها و لایه های سازمان  جهت فروش اقساطی مسکن مهر شکل گرفته و این کار با جدیت و در اسرع وقت به سرانجام برسد.

مدیر امور استانها همچنین به زوایا و الزامات موجود در مباحث کنترلی پرداخت و تصریح کرد:بانک مسکن یک بانک پاک می باشد و اتخاذ راهبردهای کنترلی و شیوه های مناسب می تواند به استمرار این فضا کمک نماید.

وی تاکید کرد:تدوین سیستهای کنترلی صرفا"طراحی نرم افزار مبتنی بر سخت افزار های موجو نبوده فلذا نقش منابع انسانی و به ویژه حساسیت مسئولین و روسای شعب در زمینه کنترل همه جانبه شعب غیر قابل انکار می باشد.

جهانبخش سپس به نقش و جایگاه سرمایه های انسانی در سازمان اشاره کرد و افزود:سلامت روانی کارکنان همواره مورد تاکید قرار دارد.

مشاور مدیر عامل با تاکید بر جایگاه شعبه برای یک بانک شعبه را به عنوان محل تلاقی 2سرمایه اصلی بانک یعنی مشتری و همکاران توصیف و بر همین اساس آنرا حساس و مولد مطلوبیت برای سازمان دانست.

وی ادامه داد:هر اتفاق خوبی از شعبه نشأت می گیرد و بر همین اساس باید به نحوی حرکت کنیم تا برایند و هدف همه فعالیتهای ما به شعبه ختم شود.

وی فضای مناسب ،بازسازی و آراستگی در قسمت اعظم شعب بانک را از ظرفیتها و امکانات بانک دانست که باید در جهت تحقق اهداف از آنها بهره برداری نمود.

مدیر اموراستانها و مناطق نیروهای جوان را به منزله یک فرصت برای بانک قلمداد و این گروه از همکاران را بواسطه آموزش پذیری و ریسک پذیری از پتانسیل های ارزشمند بانک دانست.

وی روش های اتخاذ شده در بازاریابی را  با توجه به ویژگی های خاص جغرافیایی و دیگر شرایط ، منحصر بفرد دانست و در شناسایی و پیشبرد این روش ها تاکید کرد.

مدیر امور مناطق و استانها در پایان این نشست پرداختن به مباحثی چون اعتبار سنجی ،کارمزد محوری در ارایه خدمات و صدور ضمانتنامه را مورد تأکید قرار داد.

گفتنی است در آغاز این نشست محمد حسین جوادیان مدیر شعب استان گزارش مبسوطی از نحوه عملکرد مدیریت استان در حوزه های مختلف اعلام کرد.

وی کسب رتبه سوم در بین بانکهای استان البرز را به لحاظ دارا بودن سهم منابع را از مهمترین توفیقات این مدیریت برشمرد.
جوادیان با اشاره به فعالیتهای مستمر و سازمان یافته در حوزه های مختلف به ویژه در زمینه جذب منابع اعلام داشت:

منابع این مدیریت از اواسط سال 1389تا به امروز رشدی قریب به 74درصد را تجربه نموده است به طوریکه از رقم4600میلیارد ریال در آغاز نیمه دوم سال 89به 8300میلیارد ریال در پایان سال 91 دست پیدا کردیم که همگی حاصل تلاش متعهدانه و خالصانه کارکنان این مدیریت بوده است.

شایان ذکر است در ابتدای این سفر برخی از شعب استان مورد بازدید این مقام و هیئت همراه قرار گرفت.

آخرین بروزرسانی 1394/4/23