فهرست اخبار فهرست اخبار

در گردهمایی معاونین شعب البرز بیان شد:

معاونان شعب مدیران اجرایی شعب هستند

گردهمایی معاونین شعب البرز با حضور مدیر شعب استان و سایر مسیولین در محل سالن کنفرانس مدیریت استان برگزار شد

گردهمایی معاونین شعب البرز با حضور مدیر شعب استان و سایر مسیولین در محل سالن کنفرانس مدیریت استان برگزار شد

گردهمایی معاونین شعب البرز با حضور مدیر شعب استان و سایر مسیولین در محل سالن کنفرانس مدیریت استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت البرز فریبرز نعیمی مدیر شعب استان در این نشست با بیان اینکه معاونین شعب مدیران اجرایی شعب بانک هستند بر لزوم تشکیل تیم های مدیریتی شعب با مشارکت همه کارکنان تاکید کرد.

مدیر شعب البرز حساسیت همکاران را در خصوص عملکرد شعبه به عنوان عاملی تعیین کننده در مسیر یابی درست و حرکت به سمت اهداف بانک ارزیابی کرد و افزود :تفکر و خلاقیت نیاز امروز بانک است که باید با ایجاد بستری مناسب از روزمرگی و انفعال در سازمان جلوگیری نماییم.

وی جوان بودن منابع انسانی را دراستان البرز به عنوان یک فرصت ارزیابی کرد که همکاران باید از این فرصت مناسب جهت رشد و بالندگی فردی و سازمانی بهره برداری نمایند.

فریبرز نعیمی هم افزایی میان کارکنان را نیازمند اندیشه و درایت جمعی دانست و نقش معاونین شعب را در این میان اساسی و حایز اهمیت توصیف کرد.وی استفاده صحیح و مؤثر از تنوع افکار و نظرات موجود در سازمان را موجب بهبود عملکرد و ارتقایسطح سلامت سازمان توصیف و استفاده غیر مؤثر از آنرا موجب ایجاد کشمکش و تشنج در سازمان دانست.

مدیر البرز سپس به نقش و جایگاه ستاد در برقراری انسجام و یکپارچگی میان شعب اشاره کرد و دستیابی به چنین راهبردی را تمرکز و توافق بر روی اهداف سازمان ،قوانین و مقررات ،معیارهای عملکرد و شقوق تصمیم گیری دانست.

نعیمی در ادامه مباحث پیرامون جذب منابع به اهمیت و حساسیت جذب منابع صفردرصدی پرداخت و تصریح کرد با توجه به گرانقیمت بودن سپرده های امروز بانک باید از هر استعدای برای جذب این نوع منابع بهره جست،هرچند که این بدان معنا نخواهد بود که اهلیت مشتری و اصول اعتبار سنجی نادیده گرفته شود

نعیمی در ادامه به اهمیت رعایت حسن برخورد با مشتریانی که جهت انجام و رفع مشکلات خود به شعبه مراجعه مینمایند اشاره کرد و افزود:ارباب رجوع در سازمان ما بیگانه نیست بلکه فلسفه وجودی ما و شریک فعالیت های ماست لذا با خضوع و آداب اسلامی با وی رفتار نموده و از برتری جستن خودداری شود.

وی با تاکید بر سرعت عمل در پاسخگویی و راهنمایی لازم برای به حداقل رسانیدن زمان انجام کار گفت:اگر رسیدگی به مشکل و یا شکایت مشتری از حیطه اختیارات شما خارج بوده و یا قادر به حل مشکل ایشان نیستید وی را به شخصی هدایت کنید که توانایی پاسخگویی مناسب به وی را داشته باشد.

نعیمی تصریح کرد:تصویری که مراجعه کننده از نحوه برخورد و چگونگی پاسخگویی هر یک از همکاران برای خود میسازد نشاندهنده قضاوت وی در مورد کل سازمان است بنابراین ضرورت دارد به عنوان نماینده سازمان همواره نسبت به رعایت آداب و اصول تکریم ارباب رجوع حساس باشیم.

وی در ادامه به اهمیت به روز رسانی اطلاعات کارکنان از دستورالعملهای جاری بانک پرداخت و گفت:از آنجاییکه فرایند تغییرات نرم افزاری و سخت افزاری و همچنین افزایش اطلاعات کاری در بانک یک فرایند پر سرعت و شتابنده است باید روش هایی برای هماهنگی سرعت تغییرات و حرکت فکری کارکنان ابداع واجرا شود و از طرفی تنوع و تکثر دستورالعملها و بخشنامه های صادره نیز ایجاب میکند برای اشراف کارکنان به جزییات این دستورالعملها و به روز رسانی اطلاعات موجود برنامه هایی تدوین شود.

وی دانش افزایی ،تکریم ارباب رجوع ،تقویت جو مشارکت گروهی و همفکری ،ایجاد هیجان و نشاط کاری در بدنه سازمان و ایجاد حساسیت بیشتر بر روی برخی از وظایف و فعالیتها که توجه کمتری به آن شده است را ازجمله اهداف فرعی برگزاری نشست های مشابه خواند و افزود : تمامی کارکنان مستقر در صف و ستاد از بالاترین رده تا پایین ترین رده باید با دلسوزی ، همدلی ، همفکری و همکاری نسبت به انتظارات بانک حساس بوده وستاد موظف به پیگیری تمامی درخواستها و رفع مشکلات شعب میباشد

مدیر شعب البرز ادامه داد:همکاران باید از طریق برقراری ارتباط منطقی و تعامل، تصویری مثبت از بانک در ذهن مشتری ایجاد کنند و برای زنده نگهداشتن دارایی های بانک وادامه چرخه فعالیت بانک تمام تلاش خود را به کار گیرند

 

آخرین بروزرسانی 1394/4/22