فهرست اخبار فهرست اخبار

مدیرشعب البرز درنشستی با حضور روسای شعب : اجرای برنامه نیازمند پیگیری مستمر است

تبیین برنامه در چارچوب اهداف استراتژیک بانک از وظایف ستاد مدیریت استان است که باید فرایند اجرای آن به صورت روزانه و مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.

تبیین برنامه در چارچوب اهداف استراتژیک بانک از وظایف ستاد مدیریت استان است که باید فرایند اجرای آن به صورت روزانه و مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت البرز مهدی بلوچی مدیر شعب استان در این نشست با اشاره به استراتژی بانک در بخشهای مختلف پیگیری و رصد مستمر را فراتر از یک رویه بلکه یک فرهنگ لازم الاجرا در سازمان و در تمامی رده ها دانست .
بلوچی ضمن تشریح سیاستهای بانک و مدیریت  آنرا سرلوحه و پایه و اساس فعالیت ها و سایر برنامه ریزی ها دانست و استفاده از امکانات داخلی با تکیه بر سرمایه های انسانی را راهبرد اساسی در مسیر دستیابی به اهداف پیش رو توصیف کرد.
مدیر شعب البرزبااشاره به تغییرات صورت گرفته در نحوه محاسبه پرداخت سود حساب سپرده ممتاز را یک فرصت ویژه برای بانک مسکن در مواجهه با تغییرات پیش رو توصیف کرد و توانمند سازی پرسنل و تکیه بر استعدادهای آنها در معرفی و بهره برداری از مزایای این حساب به عنوان یک جایگزین مناسب برای حسابهای کوتاه مدت سایر بانکها آنرا راهبردی موثر در کوتاه مدت و بلند مدت برای مقابله با شرایط بحرانی ارزیابی و بر انجام آن تاکید کرد.
مهدی بلوچی در ادامه سخنان خود بااشاره به راه اندازی صندوق امانات در شعبه مرکزی کرج و نقش آن در پیشبرد اهداف بانک در بخش تجهیز منابع، طراحی ابزار را یک علم دانست اما معرفی خوب و درست آن را یک هنر توصیف و افزود: با توجه به شرایط فعلی در محصولات و خدمات بانک باید شناسایی و شناساندن  نقاط قوت بانک  در دستور کار همه همکاران اعم از صف و ستاد باشد.
او همچنین خواستار برخورداری از اطلاعات کافی از سوی روسای شعب به عنوان کارشناسان اقتصادی بانک به نحوی که همواره ضمن شناخت تهدیدها و فرصت های درونی و بیرونی توانمندی مدیریت بحران و شرایط غیر قابل پیش بینی را داشته باشند شد.

آخرین بروزرسانی 1397/10/17