فهرست اخبار فهرست اخبار

همایش روسای شعب اسفند 97

مهدی بلوچی مدیر شعب استان با تقدیر از زحمات وتلاشهای همکاران شعب در طول یکسال به عنوان صفوف مقدم اذعان نمود منابع خرد منابع پایداری خواهند بود و خروج آنها در هیچ مقطعی از سال ضربه ای به منابع شعبه و مدیریت نخواهد زد.

   مهدی بلوچی مدیر شعب استان با تقدیر از زحمات وتلاشهای همکاران شعب در طول یکسال به عنوان صفوف مقدم اذعان نمود منابع خرد منابع پایداری خواهند بود و خروج آنها در هیچ مقطعی از سال ضربه ای به منابع شعبه و مدیریت نخواهد زد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت البرز وی که در جمع روسای شعب استان سخن میگفت تصریح کرد:سالی که گذشت سرشار از اتفاقات مالی پرتنشی بود و باید همه همکاران به فهم مشترکی برسند که نگران وضع عمومی استان هستیم.دغدغه ما تحقق اهداف می باشد.همه پرسنل شعب باید بدانند شعبه در چه وضعیتی از همه لحاظ قرار دارد و با توجه به شرایط پیش رو نهایت تلاش خودرا بکار بندند تا در وضعیت مناسب و قابل قبول قرار گیرند.

وی با اشاره به لزوم آشنایی همه روسای شعب با مفهوم مدیریت بهینه منابع انسانی ،جمع آوری اطلاعات و ایجاد آمادگی قبلی را لازمه مواجهه صحیح و هوشمندانه با شرایط نوظهور و غیرقابل پیش بینی دانست و تاکید کرد :کیفیت برخورد روسای شعب به عنوان دست اندرکاران اتخاذ تصمیم در زمان بحرانهای احتمالی می تواند متضمن منافع سازمان باشد یا آن را به مخاطره بیاندازد .

وی توکل ،تلاش و بهره گیری از قدرت فکر جمعی را عامل و باعث پیشرفت و بالندگی دانست و تاکید کرد در مسیر رشد هیچ راهی جز تلاش و حرکت نیست.

مدیر شعب البرز با اشاره به لزوم ارزش گذاری و بهره گیری از ظرفیتهای منابع انسانی سازمان به عنوان سرمایه های سازمانی گفت:هنر مدیریت باید ایجاد و افزایش توانایی در سرمایه های انسانی سازمان باشد،لذا لازم است ضمن کاستن از حواشی و عوامل زیان آور در حوزه رفتار سازمانی ،بیش از پیش و با تمرکز بهتر و بالاتر نسبت به انجام وظایف اقدام گردد.

مهدی بلوچی با اشاره به لزوم مشارکت تمامی کارکنان با تکیه بر مسیولیت همگانی نسبت به آینده بانک افزود: مشارکت به عنوان عامل شکوفایی افکار و خلق ایده های تازه و به عنوان عامل تقلیل خطا های احتمالی  است و بر همین اساس ضرورت دارد تا همه کارکنان به عنوان کارشناسان اقتصادی نسبت به بیان نقطه نظرات خود و راهکارهای اصلاحی از طرق مختلف و متنوع ارتباطی عمل نمایند.

وی گفت:حساسیت همکاران  در خصوص عملکرد شعبه به عنوان عاملی تعیین کننده در مسیر یابی درست و حرکت به سمت اهداف بانک بوده و بر همین اساس بنظر میرسد تفکر و خلاقیت نیاز امروز بانک در این حوزه است که باید با ایجاد بستری مناسب به آن دست پیدا کنیم.

بلوچی تعلق و تعهد به سازمان، اولویت دهی به اهداف سازمان و  تلاش موثر و کار آمد در جهت تحقق برنامه های بانک را ملاک و شاخص رشد افراد در سازمان ارزیابی و تصریح کرد: سازمان و کانون خانواده به صورت توامان و در کناریکدیگر اولویت اصلی و غیرقابل جایگزین همه ماست.

مدیر شعب استان البرز بانک مسکن را متعلق به همه کارکنان دانست و ادامه داد حساسیت به منافع سازمانی و دوری از روزمرگی باید به عنوان یک فرهنگ دربین همکاران ایجاد شود،به نحوی که اگر تلاشی صورت می گیرد نتایج ان نیز برای همگان قابل لمس باشد ،دراینصورت می توانیم بگوییم زمان و انرژی در مسیر درست و صحیح مورداستفاده قرار گرفته است.

محسن مهدیزاده معاون اجرایی مدیریت ، ضمن تشکر از کلیه روسای شعب و دوایر نسبت به زحمات همه ی همکاران  در پایان سال بازگشت منابع پرداختی بانک را یکی از اهداف مهم و الویت های جاری برشمرد لیکن همکاران نیز باید با درک حساسیت و اهمیت این موضوع نسبت به انجام صحیح آن اهتمام داشته باشند.

همچنین ایشان تصریح نمودند با همکاری دایره اعتبارات و وصول مطالبات بالغ بر 60 فقره  پرونده مشارکت مدنی مورد تمدید قرار گرفت که این موضوع خود باعث کاهش چشمگیر مطالبات مشارکت مدنی شد.

وی بانک را در جلب اعتماد عمومی جامعه قدرتمند دانست و از همه همکاران خواست ضمن برخورداری از تفکر سیستمی و اعتماد و اطمینان به توانمندیهای غالب بانک نسبت به جذب منابع و بازاریابی در فضای پر رقابت کنونی اقدام نمایند.

آخرین بروزرسانی 1397/12/28