فهرست اخبار فهرست اخبار

سفر رییس اداره امور مدیریتهای شعب به استان البرز

ناصر جعفری رییس اداره امور مدیریت های شعب با تاکید بر حساسیت و اهمیت موضوع صرفه و صلاح بانک در اتخاذ راهبردهای کلان سازمانی از بکارگیری اصول هزینه و فایده در تصمیم گیریهای مرتبط با مباحث جاری بانک خبرداد .

جعفری رییس اداره امور مدیریت های شعب با تاکید بر حساسیت و اهمیت موضوع صرفه و صلاح بانک در اتخاذ راهبردهای کلان سازمانی از بکارگیری اصول هزینه و فایده در تصمیم گیریهای مرتبط با مباحث جاری بانک خبرداد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت البرز وی که به منظور بازدید از مدیریت استان البرز به این منطقه سفر کرده بود در نشستی با حضور مدیر شعب استان البرز و رؤسای شعب تحت پوشش گفت : مسایل بوجود آمده پیرامون بازار ارز و سکه و به تبع آن تغییراتی که در نرخ سود انواع سپرده های بانکی بوجود آمد منجر به خلق شرایط جدیدی برای سپرده گذاران بانک مسکن نیز شد که انتظار می رود تلاش بیشتر کارکنان ضریب اطمینان مناسبی را نسبت به حفظ رسوب منابع تا پایان سال ایجاد نماید .

وی با تقدیر از روند فعالیت های مدیریت شعب استان البرز شاخص ها و ارقام موجود در همه زمینه هارا مطلوب توصیف کرد و آن را نشاندهنده مدیریت متوازن ، ایجاد حس همدلی و همراهی و برخورداری کارکنان از حساسیت نسبت به منافع آتی بانک دانست .

جعفری نظارت مؤثر و مستمر بر عملکرد گروه های زیرمجموعه را مورد تاکید قرار داد و ارزیابی مستمر شعب تحت پوشش را از نقاط قوت عملکرد مدیریت استان دانست و آنرا به عنوان عامل مهمی در در جهت اشراف مسیولان به نقاط قوت و ضعف زیر مجموعه قلمداد کرد .

وی ارایه آموزش های لازم و تقویت دانش کاری کارکنان به منظور ارتقای توان پاسخ دهی و جانشین پروری را در راستای اهداف تعریف شده سازمان دانست و تصریح کرد : آموزش و تقویت روحیه آموزش پذیری ، استفاده از تمام ظرفیت های انسانی موجود در شبکه و اشاعه فرهنگ مشارکت پذیری را از عوامل مهم ترقی و تعالی بانک دانست .

رییس اداره امور مدیریت های شعب پیگیری مطالبات مدیریت ها و پشتیبانی موثر از آنها از وظایف اداره امور مدیریت های شعب دانست از تمامی مدیریت های استانها خواست در صورت عدم حصول نتیجه از مکاتبات خود با سایر قسمت های سازمان این اداره را در جریان روند خواستها و مطالبات خود قرار دهند

آخرین بروزرسانی 1397/9/11