فهرست اخبار فهرست اخبار

نشست بازنشستگان استان البرز با حضور فریبرز نعیمی مدیر شعب البرز در محل ساختمان مدیریت استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت البرز در این نشست فریبرز نعیمی مدیر شعب استان با اشاره به جایگاه و نقشی که کارکنان بازنشسته در روند رشد و تعالی سازمان بعهده داشته اند بر لزوم توانمند سازی و بهره گیری از قابلیتها و تجارب ارزشمند همکاران تاکید کرد.

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت البرز در این نشست فریبرز نعیمی مدیر شعب استان با اشاره به جایگاه و نقشی که کارکنان بازنشسته در روند رشد و تعالی سازمان بعهده داشته اند بر لزوم توانمند سازی و بهره گیری از قابلیتها و تجارب ارزشمند همکاران تاکید کرد.

مدیر شعب البرز بازنشستگی را به منزله آغاز و شروع فصل جدیدی از زندگی فرد دانست که اگر با برنامه ریزی و یادگیری توام باشد می تواند موجبات بالندگی و پویایی فرد را به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه کارکنان بازنشسته سرمایه های بانک و پایه گذاران بنای سازمان در دوره های مختلف بوده اند راهنمایی و همراهی همکاران بازنشسته را در فضای فعلی راهگشا،موثر و سودمند توصیف کرد.

نعیمی از فاصله گرفتن برخی همکاران بازنشسته با بانک انتقاد کرد و تاکید نمود:همکاران باید بدانند بانک همواره به عنوان خانه و مامنی برای همکارانی است که بهترین سالهای جوانی خود را صرف تعالی و ثبات آن کرده اند.

نعیمی با اشاره به برخی مشکلات و دغدغه های همکاران بازنشسته بر برنامه ریزی موثر جهت ایجاد بستری مناسب با هدف برقراری برنامه های رفاهی و سفرهای زیارتی و سیاحتی برای ایشان خبرداد.

نعیمی تاکید کرد:بهبود وضعیت معیشتی همکاران بازنشسته و وظیفه بگیر،اشتغال فرزندان همکار و بهره مندی از تجربیات همکاران بازنشسته در رده های مختلف همواره یکی از دغدغه ها و اهداف سازمان بوده است و از همین روی ما نیز در استان البرز تلاش خواهیم کرد همسو با سایر فعالیتها نسبت به تامین انتظارات این گروه از همکاران در چارچوب امکانات و بضاعت خود اقدام نماییم.

در ادامه این دیدار همکاران بازنشسته ضمن بیان نظرات و دیدگاههای خود از نگاه ویژه و مثبت مدیر شعب استان قدردانی کردند.

شایان ذکر است در پایان این نشست در خصوص تعیین نمایندگان همکاران بازنشسته با هدف پیگیری تشکیل کانون استانی رای گیری بعمل آمد و آقایان اکبر سامانی پور،اباذر قاسمی و ابراهیم معافی به عنوان اعضای هییت نمایندگان کانون انتخاب شدند.

آخرین بروزرسانی 1397/9/10