فهرست اخبار فهرست اخبار

بانکداران برتر مدیریت البرز با حضور ریاست اداره کل امور شعب استانها معرفی و تشویق شدند

معرفی بانکداران برتر مدیریت البرز

صادق ازوجی ریاست شعبه رجایی شهر و رضا میرزایی ریاست شعبه فاز 4مهرشهر در جمع100بانکدارکشور قرار گرفتند و از سوی علمداری رییس اداره کل امور شعب استانها مورد تشویق قرار گرفتند

در نشست مشترک روسای شعب مدیریت البرز که با حضور علمداری ریاست اداره کل امور شعب استانها برگزار شد صادق ازوجی ریاست شعبه رجایی شهر و رضا میرزایی ریاست شعبه فاز 4مهرشهر در جمع100بانکدارکشور قرار گرفتند و مورد تشویق قرار گرفتند.

علمداری در این نشست با اشاره به مزایای طرح ارزیابی عملکرد و رصد لحظه ای اقدامات در مسیر حرکت به سوی هدف اعلام کرد:

با طراحی سازوکار جدید ارزیابی عملکرد همه شعب یک استان می توانند در جمع بانکداران برتر کشور قرار گیرند.

آخرین بروزرسانی 1396/2/26