تازه های اخبار تازه های اخبار

همایش ارزیابی عملکرد

نشست روسای شعب و دوایرمدیریت شعب استان اردبیل در تشریح همایش ارزیابی عملکرد

اگر تعهد ایجاد شود چه بین کارکنان صف و ستاد و چه بین شرکت پست و چه بین مردم و بدهکار آن موقع بلوغ قطعی در یک رابطه بدست می آید

درنشست هم اندیشی و تشریح ارزیابی عملکرد، پس از خوشامد گویی ابوالفضل کوهی فرد، مدیر شعب استان ، فیلم ارسالی از طرف اداره کل روابط عمومی در خصوص همایش ارزیابی عملکرد در سالن کنفرانس به نمایش درآمد و مدعوین حاضر درجلسه به نحو مطلوب در جریان ریز امورات مربوط به همایش قرارگرفتند. سپس آقای کوهی فرد با پرداختن به موضوع ارزیابی عملکرد 6ماهه سال93 به صورت مبسوط و مشروح، از تلاش همکاران شاغل در استان قدردانی نمودند و ایشان را به استفاده خلاقانه از فرصت ها درجهت افزایش منابع وبالاخص منابع صفر درصدی نمودند. ایشان درادامه صحبتهایشان به اهداف تعیین شده درجذب منابع صفردرصدی اشاره نمودند و اظهارداشتند که باراهکارهای خلاقانه ازجمله ،جذب منابع مجتمع سازها و استفاده ازسهم الشرکه آنان به عنوان آورده نقدی شریک درحساب جاری، ویامتصل نمودن دستگاههای کارتخوان به حساب جاری و ... می توان دررسیدن به منابع صفر درصدی گام مهمی برداشت. کوهی فردبه بررسی تک تک عملکرد شعب درکلیه بخشها نمودندو روسای شعبی که موفق به جذب منابع دربخشهای مختلف شده بودند نیز راهکارهای خودر را ازجمله تغییر حسابهای یارانه ای متقاضیان فروش اقساطی مسکن مهر ازسایر بانکها به بانک مسکن، پیگیری موثردر جذب منابع و موظف نمودن همکاران به جذب حسابها با اواویت جاری ، ممتاز وبلند مدت و... به اشتراک سایر همکاران گذاشتند.آقای کوهی فرد ضمن اشاره به جذب 24درصدی حسابهای کوتاه مدت همکاران رابه استفاده از طرح های ارایه شده بانک من جمله حسابهای نوروز و بهمن نموده و گفتند تا درفرصت باقیمانده حداکثراستفاده راازاین طرح ها ببریم تا بتوانیم کلیه اهداف را دراین بازه زمانی تا انتهای طرح محقق نماییم مدیرشعب استان اردبیل بابررسی درصدمنابع جذب شده بانک مسکن در هرشهرستان از منابع موجود و مقایسه منابع شعب هرشهرستان باسایر بانکها اززاویه دیگری به عملکرد شعب پرداختند و گفتند باجذب موثر منابع موجود دراستان بتوانیم جایگاه خودررادراستان و نیزدر بین سایر مدیرتهای هم درجه ارتقا بخشیم ودرکنارآن بتوانیم نسبت کم منابع به مصارف را بهبود بخشیم و این درحالی است که در هدفگذاری برای مدیریت اردبیل منابع موجود دراستان و نیزنسبت زیاد مصارف به منابع درنظر گرفته شده است.

آقای کوهی فرد ازتلاش کلیه همکارانی که درطرح مسکن مهرشبانه روز کارکردند تا به نتیجه مطلوب دست یابیم و بیشترین تعداد تسهیلات رانسبت به سایر مدیریتهای هم درجه پرداخت نماییم قدردانی نموده و اضافه نمود که ازکل 61000 وحد تسهیلات اعطایی برای متقاضیان شهری و روستایی حدود31000 واحد مسکونی تبدیل به فروش اقساطی شده است و باهمت مضاعف همکاران می توانیم تاپایان سال گامهای بلندی در اینخصوص برداریم.

آقای کوهی فرد اضافه نمودکه یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد درآمدهای کارمزدی است که ما توانسته ایم باراه اندازی حدود16 دستگاه ATM درطول کمتر از 3ماه رکورد بزنیم و تعداد خودپردازها را از29دستگاه به45دستگاه برسانیم که ضمن تشکر از معاون محترم و سایراعضا مرتبط، بابرنامه ریزی و تلاش شبانه روزی همکاران بناداریم تا درخصوص تعداد ATMا از مرز50 دستگاه فراتر رویم چراکه ظرفیت و لیاقت استان اردبیل بیشتر ازاینها می باشد.

کوهی فرد درادامه صحبتهایشان با اشاره به بحث POS فروشگاهی ، ازموفقیت در این بخش نیز صحبت به میان آورد و اظهار داشت تابا راه اندازی نمایندگی شرکت ناواکو دراستان به جایگاه بالاتری در این بخش دست یابیم و دراین رابطه مکان موردنظرو نیز همکارمورد نظربرای نمایندگی شرکت که وابسته به خود بانک است درنظرگرفته شده است.

در ادامه سید اکبر سیدهاشمی معاون مدیریت با گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی و درگذشت علامه شهیر آیت ا... سید محمد حسین طباطبایی اظهار داشتند :

وصول مطالبات یک فرایند است یعنی مجموعه فعالیتهای متوالی و مرتبط با یک محصول خاصی . در حقیقت هرکس حداقل در یکی از مراحل عملکرد فرایند مثل وصول مطالبات درگیر باشد صاحب فرایند است یعنی همه ما ، حتی شرکت پست و ...

معاون مدیر شعب استان تصریح نمودند فارغ از اینکه علت و علل افزایش مطالبات در کشور و در بانک مسکن چه بوده ، نیازمند ارایه راهکار موثر و همبستگی جهت هم افزایی است لذا اگر دست روی دست بگـذاریم برخورد مـا می شود بازنده – برنده ، یعنی مشتری و بدهکار به خواسته اش می رسد و ما زیان می کنیم که این شیوه حیات سازمان را به خطر می اندازد .

سید هاشمی بیان نمودند که اگر تعهد ایجاد شود چه بین کارکنان صف و ستاد و چه بین شرکت پست و چه بین مردم و بدهکار آن موقع بلوغ قطعی در یک رابطه بدست می آید . لذا ما باید نه تنها به وصول مطالبات نایل شویم بلکه باید پیشگیری هم داشته باشیم . حالا در این وضعیت پیشگیری چگونه عمل می شود باید گفت که : انجام درست کار در بار اول پیگیری مطالبات ، پس هرکاری که از ابتدا درست انجام شود هزینه کمتری داشته و دارای کیفیت است . برای احقاق حقوق بانک ، حفظ منافع سپرده گذاران بایستی با تمام قوا به میدان آمد چرا که افزایش میزان مطالبات شاخص منفی برای بانکها است و باید طوری رفتار نماییم که جایگاه اجتماعی و شان مشتریان و بدهکاران حفظ و از شگردهای توام با انعطاف بهره ببریم . باید مد نظر داشته باشیم که وظیفه اصلی و اولویت دار ما جذب منابع و سپس وصول مطالبات است . اگر دلسوزیم ، دنبال کاهش تورم و رکود هستیم ، باید این اولویت ها را بصورت جهادی در دستور کار قرار دهیم . در خاتمه معاون مدیر با ارایه توضیحات مفصل از عملکرد نرم افزار تولیدی جهت وصول مطالبات رونمایی نمودند.

درادامه جلسه مهمانان دعوت شده ازاداره پست ونیز روسای شعب و دوایر حاضردرجلسه درخصوص مشکلات توزیع اخطار های صادره توسط شعب به اظهارنظرپرداختند و هرکدام درجهت بهبود روشهای امورات ، پیشنهادهایی رامطرح نمودند.

در انتهای جلسه از روسای شعبی که بیشترین جذب منابع راداشتند با اهدای کارت هدیه تقدیر بعمل آمد.

آخرین بروزرسانی 1394/3/31