تازه های اخبار تازه های اخبار

برگزاري جلسه كميته وصول مطالبات درمديريت اردبيل

با حضور اعضاي كميسيون وصول مطالبات جلسه ماهانه وصول مطالبات با بررسي كليه مطالبات مديريت اردبيل برگزارشد.

با حضور اعضاي كميسيون وصول مطالبات جلسه ماهانه وصول مطالبات با بررسي كليه مطالبات مديريت اردبيل برگزارشد.

 در ادامه سلسله جلسات كميته وصول مطالبات بانك كه با دعوت از روساي شعب استان  به كميته وصول مطالبات مديريت برگزار ميشود تمامی فعالیت و عملکرد  شعب درخصوص اقدامات انجام گرفته براي وصول مطالبات مورد بررسي قرارگرفت.

ابوالفضل كوهي فرد مديرشعب استان اردبيل با اشاره به حجم وسیعی از تسهیلات پرداختی  گفت:  به منظور  پرداخت تسهیلات  جدید  باید تسهیلات معوق به چرخه بانک بازگردد تا توان تسهیلات دهی بانک  افزایش یابد.

ريييس كميته وصول مطالبات استان اردبيل درادامه گفت پیگیری وصول مطالبات در جریان شیوع بیماری کرونا متوقف شده بود که با آغاز پیگیری مجدد از اول خرداد و تلاش همکاران شاهد  کاهش 1700 جلد پرونده مطالباتی  بودیم  .

 مدير شعب اردبيل ضمن  تاکید بر استفاده  صحیح از سامانه وصول مطالبات و ثبت عملکرد شعب  با تقدير از تلاش شعب موفق در کاهش مطالبات برلزوم تلاش مجدانه با استفاده از فرصت پیش آمده درجریان تمدید طرح میثاق تاپایان تیر ماه99 تاكيد نمود وگفت  درجهت وصول مطالبات معوق و تعيين تكليف آنها و جلوگيري از  انتقال به سرفصل مشكوك الوصول و تبديل به دين حال شدن كل بدهي  تا رسیدن به هدف بانک تلاش میکنیم.

 روسای شعب نیز در جریان برگزاری کمیسون وصول مطالبات در حضور اعضا ء کیمسیون اهم فعالیت و عملکرد شعبه خود را در خصوص مطالبات  بصورت کلی و نیز در خصوص پرونده های خاص به صورت جزئی  تشریح نمودند.

آخرین بروزرسانی 1399/6/31