تازه های اخبار تازه های اخبار

تقدیر از پذیرنده برتر پایانه های فروشگاهی

طی برگزاری نشستی با حضور رفعت صفایی معاون دایره سیستم های مدیریت استان فارس ، کشاورز رییس شعبه عادل آباد شیراز و شریعتی کارشناس دفتر شرکت ناواکو در فروشگاه برنج سرای جنوب از توماج رزمجویی پذیرنده برتر با اهدا جایزه و لوح سپاس از ایشان تقدیر بعمل آمد.

تقدیر از پذیرنده برتر پایانه های فروشگاهی

     طی برگزاری  نشستی با حضور رفعت صفایی معاون دایره سیستم های مدیریت استان فارس ، کشاورز رییس شعبه عادل آباد شیراز و شریعتی کارشناس دفتر شرکت ناواکو در فروشگاه برنج سرای جنوب از توماج رزمجویی پذیرنده برتر با اهدا جایزه و لوح سپاس از ایشان تقدیر بعمل آمد.

رزمجویی ضمن ابراز خرسندی از خدمات الکترونیک بانک مسکن، برخورد همکاران و احترام ایشان به مشتریان را شایسته تمجید دانست

آخرین بروزرسانی 1397/7/21