تازه های اخبار تازه های اخبار

برگزاری جلسه راهبری مطالبات معوق

همزمان با سفر هیات مدیره به استان فارس و در ادامه جلسات تحلیلی سیاست های نوین اعتباری بانک مسکن جلسه ای در راستای کنترل و کاهش مطالبات معوق در مدیریت شعب استان فارس برگزار شد. در این جلسه علاوه بر بررسی پرونده های معوق ، راهکارهای برون رفت از بحران و معوقات مورد تحلیل قرار گرفت.

 

برگزاری جلسه راهبری مطالبات معوق

 

 

 

همزمان با سفر هیات مدیره به استان فارس و در ادامه جلسات تحلیلی سیاست های نوین اعتباری بانک مسکن جلسه ای در راستای کنترل و کاهش مطالبات معوق در مدیریت شعب استان فارس برگزار شد. در این جلسه علاوه بر بررسی پرونده های معوق ، راهکارهای برون رفت از بحران و معوقات مورد تحلیل قرار گرفت.

نادر قاسمی عضو هیات مدیره ضمن تاکید بر اهمیت وصول مطالبات اذعان نمود وصول مطالبات در ایجاد چرخه مالی و ارایه تسهیلات تاثیر بسزایی دارد.

قاسمی درخصوص تمدید پرونده های مشارکت گفت : تمدید پرونده های مشارکت باید به صورت هوشمندانه صورت گیرد زیرا تمدیدهای بی اثر علاوه بر مایوس شدن همکاران سبب می شود مشتریان نسبت به مسیولیت خود در قبال تعیین تکلیف پرونده هایشان توجه ای نشان ندهند و به عهد خود وفا نکنند .

عضو هیات مدیره با بیان این موضوع که همیشه آماده اخذ پیشنهادات همکاران هستیم افزود : سیاست جامع اعتباری امسال برگرفته از نقطه نظرات و راهکارهای تمامی همکاران در سطح کشور صورت پذیرفته است . وی ابراز امیدواری کرد با مشارکت فکری همکاران بتوان محصولی جدید در حوزه  اعتباری ارایه نمود./ف

آخرین بروزرسانی 1397/7/21