تازه های اخبار تازه های اخبار

طرح قدردانی از مشتریان وفادار در مدیریت فارس

بانک مسکن مدیریت شعب استان فارس در راستای حفظ ونگهداری ارتباط با مشتریان وفادار و افزایش سهم از مشتریان فعلی با تقسیم بندی مشتریان خاص ووفادار به طلایی ، نقره ای و برنزی طی یک برنامه زمانبندی با اهدا لوح تقدیر و اهدای هدایای تبلیغاتی ، مشتریان طلایی توسط مدیر استان ، نقره ای توسط معاونین مدیریت و برنزی در شهرستان ها توسط روسای حوزه و در شیراز توسط روسای دوایر انجام می پذیرد

 

طرح قدردانی از مشتریان وفادار در مدیریت فارس

بانک مسکن مدیریت شعب استان فارس در راستای حفظ ونگهداری ارتباط با  مشتریان وفادار و افزایش سهم از مشتریان فعلی با تقسیم بندی مشتریان خاص ووفادار  به طلایی ، نقره ای و برنزی  طی یک برنامه زمانبندی با اهدا لوح تقدیر و اهدای هدایای تبلیغاتی ، مشتریان طلایی  توسط مدیر استان ، نقره ای توسط معاونین مدیریت و برنزی در شهرستان ها توسط روسای حوزه و در شیراز توسط روسای دوایر انجام می پذیرد. مشتریان طلایی و نقره ای در سطح شهرستان در بازدید ادواری مدیر  و معاونین مدیریت مورد تقدیر قرار می گیرند و پیشنهادات و نظرات آنها اخذ می گردد از دیگر اقدامات صدور کارت ویژه مشتریان خاص ،ارسال پیامک به مناسبت تاریخ تولد ،اعیاد و..دعوت در همایشهاو...می باشد ./ف

آخرین بروزرسانی 1397/7/24