تازه های اخبار تازه های اخبار

تعاونی کارگران شهرداری و تعاونی اداره گاز استان فارس درجمع مشتریان مدیریت فارس

در پی مذاکرات بازیابی،بادو تعاونی فعال کارگران شهرداری واداره گاز استان فارس منجر به جذب 25میلیارد ریال منابع در شعبه صدرای شیراز گردید.
در پی مذاکره بازاریابی ،‌دو تعاونی بزرگ (کارگران شهرداری شیراز ،‌اداره گاز استان فارس) منجر به جذب منابع به مبلغ 000ر000ر000ر25 ریال درشعبه صدرای شیراز گردید. مقرر گردید که بانک خدمات بانکی متنوع ،‌با سرعت عمل و دقت لازم خواسته های مشتریان را به نحو مطلوب و شایسته پاسخگو باشد.
علمداری خاطرنشان نمود که با توجه به اینکه بانک مسکن بانکی تخصصی در حوزه ساخت و ساز و مسکن می باشد بنابراین در مقایسه با سایر بانک ها درصد سود تسهیلات پایین تری را برای مشتریان در نظر می گیرد.
علمداری : در مورد جذب منابع این گونه بیان نمود اگر ما در نظر داریم که بهترین باشیم و بمانیم بایستی عملیاتی تلاش نماییم و عملیاتی شدن تصمیمات در گرو اخلاق مناسب ،‌برخورد شایسته با مشتریان وشنیدن درخواست آنها و در نهایت پاسخ به این درخواست ها می باشد.
آخرین بروزرسانی 1394/11/24