تازه های اخبار تازه های اخبار

آزمون سنجش شغلی کارکنان بانک مسکن

بازدید مدیر شعب گیلان از آزمون کارکنان شعب منتخب

به گزارش روابط عمومی گیلان همزمان با شروع زمان آزمون سنجش شغلی کارکنان بانک مسکن که بصورت متمرکز و در دو مرحله در کشور برگزار شد ،مدیر شعب گیلان از نزدیک در جریان نحوه برگزاری آزمون و تلاش تمامی کارکنان قرار گرفت.

لازم به توضیح است مدیریت گیلان در دوره قبل آزمون سنجش شغلی جایگاه سوم کشور را به خود اختصاص داد.  

آخرین بروزرسانی 1399/7/16