فهرست اخبار فهرست اخبار

ارتقای درجه پرسنل انتظامات

ارتقای درجه 5 نفر از پرسنل انتظامات مدیریت شعب استان گیلان

آیین اعطای درجه به آقایان محمود فاتحی ، قربان پور یوسفیان ، علیرضا یکتا،حمیدرضا آقایی و حجت الله نصیری انجام گردید.
همزمان با سالروز ولادت امام رضا (ع) وروزکارمند ، با حضور مدیرشعب استان گیلان و رییس و معاون حوزه حراست این مدیریت،آیین اعطای درجه به آقایان محمود فاتحی ، قربان پور یوسفیان ، علیرضا یکتا،حمیدرضا آقایی و حجت الله نصیری انجام گردید.
در این مراسم مدیر شعب استان گیلان ضمن تقدیر از عملکرد کارکنان انتظامات و تاکید بر حساسیت انجام درست وظایف آنان، این شغل را یک فعالیت پرریسک و مخاطره دانست و اظهارداشت:پرسنل انتظامات میبایست الگوی نظم و انضباط در سازمان باشند زیرا هر گونه غفلت در انجام وظایف آنان صدمات جبران ناپذیری را به سازمان وارد خواهد کرد.
حسن نوروزی ، دارا بودن روحیه نشاط وشادابی به همراه بهره گیری از تجربیات سالیان متمادی خدمت را از مهمترین عوامل موفقیت این همکاران عنوان کرد و افزود: ارتقای درجه، میزان مسیولیت وانتظار درجهت جلب مشارکت سایر همکاران را افزایش داده و می بایست با بهره گیری از تجارب گذشته نگاه مسولانه تری در نیروهای جوانتر ایجاد نمایند.
در این آیین رییس حوزه حراست مدیریت گیلان، ترکیب تجربه و نشاط جوانی را از مزایای مجموعه همکاران انتظامات مدیریت خواند و خاطرنشان کرد: شور و نشاط نیروهای جوان در کنار تجربه همکاران با سابقه موجب شده تا اداره امور محوله در این واحد سازمانی به صورت منظم و صحیح انجام گیرد.
امیر بهاروندی ارتقای در جه را به ترازوتشبیه کرده و افزود: افزایش درجه به معنای افزایش مسیولیت است که با ارتقای آن ، درکفه مقابل، نیز انتظارات و مسیولیت افراد افزایش خواهد یافت .
آخرین بروزرسانی 1394/11/27