هیات مدیره هیات مدیره

بازگشت

عضو هیات مدیره

دکتر محمدعلی دهقان دهنوی
عضو هیات مدیره
تلفن : 021-82932804
نمابر : 021-88875670
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه هشتم-کد پستی:۱۹۹۴۷۶۳۸۱۱۱
تحصیلات :
  • دکتری علوم اقتصادی-گرایش اقتصاد صنعتی(دانشگاه تربیت مدرس1390)
  • عنوان رساله:ساختار و عملکرد صنعت بانکداری ایران
مدیریت ها و ادارات تحت نظارت :
  • مدیریت امور طرح وبرنامه(اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول ، اداره کل سازمان و روش ها،اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد)
  • مدیریت امور مالی(اداره کل حسابداری،اداره کل نقدینگی و خزانه داری،اداره کل مهندسی مالی و حسابداری مدیریت)
  • اداره کل مدیریت ریسک و تطبیق