مدیریت شعب آذربایجان-شرقی مدیریت شعب آذربایجان-شرقی

مدیر شعب استان آذربایجان شرقی
تلفن : 041-35299202
نمابر : 041-35537368
آدرس پستی : تبریز- خیابان امام خمینی-سه راه خاقانی کدپستی:51376-55198

معاون اجرایی شعب استان آذربایجان شرقی
آدرس پستی : تبریز- خیابان امام خمینی-سه راه خاقانی کدپستی:51376-55198
تلفن : 041-35299203
نمابر : 041-35537358
معاون مالی و فناوری شعب استان آذربایجان شرقی
آدرس پستی : خيابان امام خميني(ره)- روبروي خيابان خاقاني- ساختمان بانك مسكن- طبقه چهارم کدپستی:51376-55198
تلفن : 041-35299206
نمابر : 041-35537390
معاون اداری وپشتیبانی شعب استان آذربایجان شرقی
آدرس پستی : خيابان امام خميني(ره)- روبروي خيابان خاقاني- ساختمان بانك مسكن- طبقه سوم کدپستی:51376-55198
تلفن : 041-35299204
نمابر : 041-35299210
رئیس حوزه جنوب استان آذربایجان شرقی
آدرس پستی : آذربایجان شرقی - مراغه - خیابان خواجه نصیر جنوبی -طبقه فوقانی بانک مسکن شعبه خواجه نصیر مراغه -کدپستی 5513687357
تلفن : 041-37229023
نمابر : 041-37249022