از محل اوراق ممتاز استفاده از تسهیلات مسکن از محل اوراق ممتاز استفاده از تسهیلات مسکن

سقف تسهیلات: در تهران  600 میلیون ریال
در مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت  500 میلیون ریال
در سایر مناطق شهری  400 میلیون ریال
 نرخ سود تسهیلات:17.5 درصد 
 مدت باز پرداخت: حداکثر 12 سال
روش بازپرداخت اقساط: روش ساده و پلکانی سالانه و دوره ای 
 ارزیابی ملک: باید 80 درصد قیمت تعیین شده توسط کارشناس بانک ،تکافوی مبلغ تسهیلات را بنماید.
روش خرید اوراق: مراجعه به یکی از شعب بانک مسکن و یا یکی از شعب کارگزاری فرابورس جهت اطلاع از آخرین قیمت اوراق به آدرس اینترنتی : http://www.irfarabourse.com مراجعه نمایید
 مبلغ اقساط:مبلغ اقساط تسهیلات 600 میلیون ریالی در تهران ماهیانه حدود 10/000/000ریال و مبلغ اقساط تسهیلات 500 میلیون ریالی در مراکز استانها و شهرهای با جمعیت 200 هزار نفر جمعیت ماهیانه حدود 8/330/000ریال و مبلغ اقساط تسهیلات 400 میلیون ریالی در سایر شهرها ماهیانه حدود 6/667/000 ریال می باشد.
 
سن ساختمان:
تاریخ صدور اولین جواز ساختمانی ملک زیر 20 سال باشد سقف تسهیلات قابل پرداخت 600میلیون ریال در تهران 500 میلیون ریال مراکز استانها و شهرهای بالای 200 هزار نفر و 400 میلیون ریال سایر مناطق شهری به منظور خرید یک واحد مسکونی می باشد
تاریخ صدور اولین جواز ساختمانی ملک بین 20 تا 25 سال باشد سقف تسهیلات قابل پرداخت 350 میلیون ریال است 

نکته:در تسهيلات اعطايي از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن و صرفاً در بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري (كه در حال حاضر با نرخ سود 16 درصد پرداخت مي‌گردد)، دوره بازپرداخت اقساط در روش تقسيط ساده (منوط به تمايل مشتري و رعايت ساير ضوابط و مقررات) حداكثر تا 15 سال قابل تعيين مي‌باشد. تأكيد مي‌گردد تعيين حداكثر مدت 15 سال براي بازپرداخت اقساط تسهيلات از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن صرفاً در بازپرداخت به روش ساده امكان‌پذير بوده، در ساير روش‌هاي تقسيط (تقسيط پلكاني سالانه با ضريب افزايش 3% و تقسيط پلكاني چهار ساله با ضريب افزايش 20% (حداكثر دوره بازپرداخت كماكان 12 سال مي‌باشد
پرداخت تسهیلات با سپرده توام با اوراق ممتاز استفاده از تسهیلات مسکن:
سقف تسهیلات قابل پرداخت فروش اقساطی خرید مسکن از محل اوراق ممتاز توأم با حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن و پس‌انداز مسکن جوانان در شهر تهران به 600 میلیون ریال، مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت به 500 میلیون ریال و در سایر مناطق شهری به 400 میلیون ریال افزایش یافت.
نکته1: در پرداخت تسهیلات به صورت توأم، سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل حساب صندوق پس‌انداز مسکن کماکان 200 میلیون ریال می‌باشد. بدیهی است چنانچه واحد مورد معامله با استفاده از تسهیلات مشارکت مدنی بانک احداث شده باشد، سقف تسهیلات از محل حساب صندوق پس انداز مسکن 250 میلیون ریال خواهد بود. همچنین سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل حساب پس‌انداز مسکن جوانان (با توجه به سال افتتاح حساب، مدت سپرده-گذاری، محل جغرافیایی وقوع ملک)، کماکان همان سقف های مقرر قبلی می باشد.
نکته2: در پرداخت تسهیلات فروش اقساطی خرید واحد مسکونی به صورت ترکیبی از محل اوراق ممتاز توأم با حساب های صندوق پس انداز مسکن و پس انداز مسکن جوانان بر روی املاک با قدمت بیش از 20 سال و حداکثر 25 سال، در تمام مناطـق شهری 350 میلیون ریال تعیین می گردد. همچنـین در پرداخت تسهیلات خرید خانه از محل حساب های صندوق پس انداز مسکن و پس انداز مسکن جوانان به تنهایی بر روی املاک با قدمت بیش از 20 سال و حداکثر 25 سال، سقف تسهیلات قابل پرداخت به ترتیب 200 و 350 میلیون ریال می باشد.

تعویض وثیقه - انتقال مانده بدهی
پرداخت ما‌به‌التفاوت تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن در زمان تعویض وثیقه و یا هنگام انتقال مانده بدهی ، از محل انواع حساب‌های تعهدی و اوراق ممتاز (به تنهایی یا توأم) با رعایت ضوابط و مقررات ذیربط تا سقف های 600 میلیون ریال در تهران، 500 میلیون ریال در مراکز استانها و شهر های بالای 200 هزار نفر جمعیت و 400 میلیون ریال در سایر مناطق شهری امکان پذیر می باشد.
نکته 1: مبنای محاسبه مابه التفاوت تسهیلات قابل پرداخت در زمان تعویض وثیقه و یا هنگام انتقال مانده بدهی از محل انواع حساب‌های تعهدی و اوراق ممتاز (به تنهایی یا توأم) مانده بدهی حین الفسخ (پس از کسر سود سال های آتی) تسهیلات قبلی می باشد.
 نکته2: در پرداخت مابه‌التفاوت تسهیلات همزمان با تعویض وثیقه و یا هنگام انتقال مانده بدهی، اقدام فوق با لحاظ افزایش سقف تسهیلاتی مذکور ضمن رعایت سایر شرایط و ضوابط مقرر امکان‌پذیر می‌باشد.

تاریخ ویرایش :1397/10/18- 16:12

مطالب مرتبط مطالب مرتبط

قیمت اوراق قیمت اوراق