نمایش اخبار نمایش اخبار

هیبنا منتشر می‌کند

آمار جدید از وضعیت واحدهای مسکن مهر

بانک مسکن تازه‌ترین آمار از وضعیت پروژه مسکن مهر در خصوص آخرین شرایط مربوط به پیشرفت فیزیکی این واحدها و تعداد واحدهایی که تاکنون به مرحله فروش اقساطی رسیده‌اند را اعلام کرد

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا و براساس اعلام مدیریت امور اعتباری بانک مسکن هم‌ اکنون از مجموع حدود 2 میلیون و390 هزار واحد مسکن مهر حدود 2 میلیون و 100 هزار واحد به مرحله فروش اقساطی رسیده‌اند و فروش اقساطی و تعیین تکلیف شده‌اند. این در حالی است که از این میزان هنوز حدود 380 هزار واحد تعیین تکلیف و فروش اقساطی نشده‌اند.

آمار عملکرد تعیین تکلیف تسهیلات مسکن مهر در سال 98 نیز نشان می دهد در سال جاری تاکنون و تا پایان مقطع زمانی سی‌ام آبان ماه، نزدیک به 47 هزار واحد مسکن مهر فروش اقساطی و تعیین تکلیف شده‌اند و مالکان این واحدها برای دریافت اقساط ماهانه تسهیلات مسکن مهر کارت قسط دریافت کرده‌اند.

بانک مسکن همچنین در این گزارش آمار مربوط به تعداد واحدهای باقی‌مانده طرح مسکن مهر براساس درصد پیشرفت فیزیکی واحدها را نیز منتشر کرده است.

بر این اساس، تا تاریخ پایان آبان ماه سال جاری از مجموع بیش از 300 هزار واحد مسکونی مهر باقی مانده بیش از 220 هزار واحد در مرحله پیشرفت فیزیکی 70 تا 100 درصد قرار دارند.همچنین نزدیک به 82 هزار از واحدهای باقی مانده در مرحله پیشرفت فیزیکی 30 تا 70 درصدی قرار دارند و در مجموع بیش از 39 هزار واحد مسکونی معادل حدود 12 درصد از مجموع کل واحدهای باقی مانده این پروژه کمتر از 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

هم اکنون از مجموع واحدهای باقی مانده مسکن مهر براساس برآوردهای به عمل آمده نزدیک به 24 درصد از واحدها در مرحله پیشرفت فیزیکی 30 تا 70 درصد قرار دارند و پیشرفت فیزیکی حدود 65 درصد از واحدها نیز معادل 70 تا 100 درصد است.

بانک مسکن همچنین جدیدترین آمارها در خصوص عملکرد پرداخت تسهیلات متمم طرح مسکن مهر در راستای افزایش سقف تسهیلات واحدهای باقی مانده از 40 به 45 و 50 میلیون تومان را اعلام کرد.

براساس این آمارها، در مجموع 202 هزار و 766 واحد مسکونی مهر مشمول دریافت تسهیلات متمم و افزایش سقف تسهیلات شده‌اند.عمده این واحدها در شهرهای جدید پردیس و پرند و هشتگرد قرار دارند اما در سایر شهرها نیز برخی پروژه‌های باقی مانده مشمول افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر شده‌اند.

براساس آمارها، از مجموع 202 هزار و 766 واحد مسکن مهر مشمول دریافت تسهیلات متمم مسکن مهر معادل 49 هزار و 800 واحد در شهر جدید پردیس، نزدیک به 28 هزار واحد در شهر جدید پرند و هشتگرد و مابقی در سایر شهرها قرار دارند.

از این تعداد در مجموع 172 هزار و 443 واحد مسکونی نیز در مرحله پیشرفت فیزیکی بیش از 70 درصد قرار دارند.

هم‌اکنون قرارداد پرداخت تسهیلات متمم به 27 هزار و 730 واحد مشمول دریافت این تسهیلات منعقد شده است.

به گزارش هیبنا، موضوع پرداخت تسهیلات متمم مسکن مهر یکی از موارد مورد تاکید از سوی هیات مدیره و مدیران امور اعتباری بانک مسکن و در فهرست موارد دارای اولویت و اهمیت مدیران این بانک قرار دارد.

آخرین بروزرسانی 1398/10/7