نمایش اخبار نمایش اخبار

رییس اداره کل اعتبارات و تامین مالی بانک مسکن:

واکنش مثبت به افزایش سقف تسهیلات در بافت فرسوده

واکنش ها نسبت به افزایش سقف تسهیلات در بافت فرسوده مثبت بوده است.
رییس اداره کل اعتبارات و تامین مالی بانک مسکن با اشاره به افزایش سقف تسهیلات مشارکت مدنی در بافت فرسوده شهرها از سوی این بانک در دو مرحله طی شش ماه گذشته، به پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، گفت: بانک مسکن در جهت حمایت از نوسازی محدوده های قدیمی شهرها یکبار در دی ماه سال گذشته و یکبار نیز در ابتدای سال جاری اقدام به افزایش سقف تسهیلات مشارکت مدنی در محدوده بافت فرسوده کرده به طوریکه امسال حداکثر سقف این نوع تسهیلات به ۲۵۰ میلیون تومان برای شهر تهران رسیده است.
رضاصالحی شهرابی، رییس اداره کل اعتبارات و تامین مالی بانک مسکن با بیان اینکه شیوع و فراگیری ویروس کرونا بر تمامی فعالیت های اقتصادی طی ماه های گذشته اثرگذار بوده است، اظهار کرد: این موضوع بر آغاز پروژه های ساختمانی نیز اثرگذار بوده با این حال تصمیم به افزایش سقف تسهیلات بافت فرسوده در انتهای سال گذشته و ابتدای امسال توانست به عنوان محرک خوبی برای سازندگان این محدوده عمل کند.
وی ادامه داد: آمار تسهیلات پرداختی به متقاضیان ساخت و ساز در این محدوده نشان می دهد تا حدودی واکنش ها نسبت به افزایش سقف تسهیلات مثبت بوده است.
وی در عین حال به کارنامه تسهیلات پرداختی در بافت فرسوده سراسر کشور اشاره و عنوان کرد: گزارش عملکرد مدیریت شعب بانک مسکن در سراسر کشور مربوط به تسهیلات پرداختی در حوزه بافت فرسوده نشان می دهد از ابتدای سال گذشته تا دهم خردادماه امسال مجموعا 12 هزار و 173 واحد به مرحله انعقاد قرارداد برای اخذ تسهیلات رسیده اند.
صالحی به حجم تسهیلات پرداختی از سوی این بانک به متقاضیان بافت فرسوده اشاره کرد و گفت: مبلغ کل تسهیلات منعقد شده برای بافت فرسوده در این بازه زمانی معادل 717 میلیارد و 494 میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده که از این رقم تا هفدهم خردادماه امسال مجموعا رقمی معادل 469 میلیارد و 725 میلیون و 612 هزار تومان تسهیلات پرداخت شده است.
رییس اداره کل اعتبارات و تامین مالی همچنین با اشاره به پنج استان پیشرو در پرداخت تسهیلات بافت فرسوده، تصریح کرد: از میان استان های کشور، استان تهران با ۳ هزار و 372 واحد، خراسان رضوی با ۸۷۶ واحد، استان آذربایجان شرقی با 770واحد، استان اردبیل با 761 واحد و استان مازندران با 696 واحد، بیشترین پرونده های تسهیلات منعقده در حوزه بافت فرسوده را طی بازه زمانی مذکور داشته اند.
وی همچنین یکی از مهم ترین شرایط اخذ تسهیلات مشارکت مدنی بافت فرسوده را پیشرفت فیزیکی حداقل 20 درصدی پروژه عنوان کرد و گفت: پروژه های ساختمانی در بافت فرسوده، برای دریافت تسهیلات مشارکت مدنی باید به مرحله 20 درصد پیشرفت فیزیکی رسیده باشند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بیشترین افزایش سقف تسهیلات ساخت بافت فرسوده ویژه سازندگان حرفه ای که از تکنولوژی های نوین استفاده می کنند، پیش بینی شده است. سقف تسهیلات ساخت برای این گروه از سازندگان در بافت فرسوده پایتخت از ۱۷۰ میلیون تومان در سال گذشته به ۲۵۰ میلیون تومان، در مراکز استان ها و شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر از ۱۴۰ میلیون تومان به ۲۲۰ میلیون و در سایر شهرها از ۱۳۰ میلیون به ۱۸۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
آخرین بروزرسانی 1399/3/22