نمایش اخبار نمایش اخبار

مدیر عامل در اردوی آموزشی مدیران بانک

تناسب برنامه‌های آموزشی با راهبردهای نوین جهانی ضروری است

برنامه‌های آموزشی باید متناسب با راهبردهای نوین جهانی و به‌صورتی پیش برنده پیگیری شود.
به گزارش روابط عمومی مدیریت البرز، دکتر محمدهاشم بت‌شکن مدیر عامل بانک با بیان این مطلب در چهارمین اردوی آموزشی مدیران بانک در دهکده ورزشی چهارباغ استان البرز، گفت: وجود فضای متنوع و غیررسمی می‌تواند در بهبود و ایجاد یک فضای سالم، پرنشاط و اثربخش موثر باشد که خوشبختانه این موضوع از طریق ادارات مربوطه در حال پیگیری و اجراست.
بت‌شکن، افزود: برقراری تعادل و اتخاذ راهکارهایی به منظور افزایش روحیه کارکنان دارای مزیت رقابتی است که همواره تلاش شده با برپایی برنامه‌های مشابه در رده‌های مختلف شغلی این توازن را در سراسر سازمان برقرار شود.
وی با اشاره به اینکه نیروی انسانی مولد، نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، تاکید کرد: کسب ارزش افزوده از سرمایه‌های انسانی سازمان لزوما به معنای تحصیل سود و منافع مالی نیست بلکه افزایش انرژی، تقویت اراده جمعی، دسترسی به نگرش اجنماعی مشترک و همگرایی بین کارکنان به عنوان یک نتیجه و ارزش مورد انتظار است.
مدیر عامل بانک به نتایج حاصل از آموزش اشاره کرد و با بیان اینکه، اولین و مهم‌ترین نتیجه آموزش ایجاد تغییر است که در سه حوزه اتفاق خواهد افتاد، افزود: اولین حوزه، تغییر در «حوزه دانایی و کسب دانش» است که فرایندی کوتاه مدت و مشارکتی است. تغییر در حوزه دوم تغییرات «نگرشی افراد» است که انتظار می‌رود پس از برگزاری دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی، مدیران و شرکت‌کنندگان با نگاه نو و نگرش جدید به تحلیل وقایع پیش رو بپردازند و در نهایت ایجاد تغییر در «حوزه رفتار» است که به رغم آنکه زمان‌بر است، اما از اثرات مطلوب کسب و ارایه آموزش و ایجاد تغییرات مثبت محسوب می‌شود.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری، مهم‌ترین فرصت اقتصادی کشور را نیروی انسانی متخصص، وفادار و دانش محور توصیف و تاکید کرد: مدیران به عنوان متولیان فرهنگ سازمانی باید موجد ارزش‌آفرینی باشند. 
دکتر بت‌شکن، همچنین به حساسیت و اهمیت حساب صندوق پس‌انداز یکم برای بانک پرداخت و از همه کارکنان خواست با درک شرایط ویژه فعلی برای بانک با هم‌پیمانی مجدد و تلاش مضاعف، موفقیت و نتایج ارزشمند را برای بانک فراهم کنند.
شایان ذکر است، اردوی آموزشی ویژه مدیران بانک در 4 گروه و با حضور مدیران امور، مدیران و معاونان شعب ، روسا و معاونان ادارات توسط اداره کل آموزش برگزار شد.
آخرین بروزرسانی 1394/7/26