نمایش اخبار نمایش اخبار

دکتر بت شکن:

راز ماندگاری و رشد یک سازمان، درمیزان اثرگذاری آن است

اگر می خواهیم در طول زمان ماندگار شده و هدف توسعه ای خود را عملی سازیم باید اثرگذاری بانک را در جامعه افزایش دهیم.

به گزارش خبرنگار ما، دکتر محمدهاشم بتشکن مدیرعامل بانک با بیان این مطلب در دومین گردهمایی عمومی کارکنان دفاتر مرکزی حراستهای سراسر کشور که با حضور مشاور مدیرعامل و مدیر امور حراست و روسای ادارات ذیربط برگزار شد با اشاره به نامگذاری سال 95 از سوی مقام معظم رهبری به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» انعطافپذیری بانک در همسوسازی سیاستهای خود با این موضوع را مناسب عنوان کرد.

وی افزود: علیرغم اینکه سیاستهای اعتباری بانک در بهمنماه 94 تدوین و به مدیریتها ابلاغ شد ولیکن بلافاصله پس از اعلام این نامگذاری، متمم آن تهیه و اعلام شد.

دکتر بتشکن در خصوص یکی دیگر از اقدامات بانک در اجرای عملی شعار سال جاری گفت: تغییر زمانی برگزاری مجامع ارزیابی عملکرد مدیریتها از ششماهه به ماهانه و بررسی همهجانبه عملکرد آنها، خود نوعی اجرای عملی اقتصاد مقاومتی است زیرا با این روند از عملکرد مدیریتهای موفق تقدیر و به مدیریتهای ضعیف تذکر داده شده و درنهایت مشخص میشود که بانک در حال حاضر در چه موقعیتی قرار دارد.

مدیرعامل ادامه داد: ارایه محصولات جدید، جذب سپردههای بالا و رشد نزدیک به 100 درصدی اعطای تسهیلات در هر دو حوزه ساخت و خرید نشان از عملکرد مطلوب بانک در پایان 9ماه سالجاری است بهطوریکه مسوولان دولتی ذیربط در این خصوص نیز موثقترین و سالمترین بانک کشور را بانک مسکن معرفی کردهاند. بنابراین با این عملکرد مطلوب نقشآفرینی خود را در بخش مسکن که دغدغه اصلی کشور است، ایفا کردهایم.

دکتر بتشکن با اشاره به تغییر مسیر عملیاتی بانک از یک سازمان صرف اجرایی به یک بانک تصمیمساز و اثرگذار در سالهای اخیر و حمایت مقامات دولتی در این خصوص افزود: در بازدیدهای اخیر از شعب آنچه نمایان است رضایت کارکنان به دلیل افزایش توان رقابتی بانک در حوزه خدمات بانکی و اعطای تسهیلات و افزایش اثرگذاری آن است.

وی با اشاره به هفتادوهشتمین سالگرد تاسیس بانک گفت: عدد «کمی» عمر یک سازمان اگرچه مهم است ولیکن « میزان اثرگذاری » آن در این بازه زمانی از اهمیت بالاتری برخوردار است بنابراین اینکه بانک مسکن در طول این مدت چقدر به اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه در خانهدار شدن کمک کرده شاخصی برای ارزیابی این اثرگذاری است.

دکتر بتشکن خدمتگزاری به آحاد مردم را هدف مترقی بانک عنوان کرد و افزود: یکی دیگر از شاخصههای ارزیابی اثرگذاری مؤثر بانک در جامعه «خدمتگزاری مطلوب به مردم» است بنابراین انتظار این است یکی از سنجههای ارزیابی عملکرد در بانک میزان اثرگذاری بخشهای مختلف در راستای اهداف سازمانی خود باشد.

مدیرعامل ادامه داد: بررسیهای میدانی نشان از وجود یک شور و اشتیاق در بین کارکنان ستاد و شعب دارد بهطوریکه همگی در حال کار، فکر، ایدهپردازی و خودارزیابی هستند و بهطور حتم حوزه حراست در این موضوع نقشآفرینی کرده است.

وی با اشاره به افزایش حجم کاری در روزهای باقیمانده تا پایان سال گفت: نقش حراست در این بازه زمانی برای رعایت تمامی نکات امنیتی در حوزههای فیزیکی، فناوری اطلاعات و اسناد بیشازپیش مهم خواهد بود.

دکتر بتشکن ادامه داد: از تمامی کارکنان حراست انتظار این است که بهجز فضای کاری خود با مسایل اصلی و پایهای بانک آشنا شده و خود را درگیر کنند زیرا تمامی کارکنان خارج از سمت و جایگاه سازمانی خود یک بانکدار محسوب شده و باید با اصول اولیه و فعالیتهای جاری آن آشنا باشند.

وی دغدغه اصلی بانک را حجم مطالبات معوق غیرجاری عنوان کرد و افزود: در سالهای گذشته یکی از مهمترین شاخصههای سلامت بانک مسکن، حجم مطالبات غیرجاری بود که متاسفانه در حال حاضر این عدد بهعلاوه مطالبات ارزی و مسکن مهر به بیش از 10 درصد افزایش یافته که برای بانک خطری بزرگ محسوب میشود.  مدیرعامل ادامه داد: نیمی از مطالبات معوق مربوط به تسهیلات ارزی است و با توجه به اینکه یکی از وظایف حراست حفظ سلامت بانک است، در این زمینه نقشآفرینی کرده و در مسیر وصول مطالبات بدهکاران کلان، بانک را کمک کنند.

دکتر بتشکن با اشاره به اینکه تسهیلات کلان بستر ایجاد روابط غیرمتعارف بین مشتری و کارکنان و بروز فساد در سازمان است، افزود: اعطای تسهیلات خرد و ساختاریافته و همچنین وجود دیدگاه حاکم بر مدیران ارشد برای عدم پرداخت تسهیلات کلان به شرکتها در بانک از جذابیتها و ویژگیهای خاص بانک است.

وی در پایان سخنان خود حضور فعالتر کارکنان حراست در اعتبارسنجی مشتریان در روند اعطای تسهیلات را خواستار شد.

در ادامه محمدحسن مهدوی مشاور مدیرعامل و مدیر امور حراست هدف از برگزاری این گردهمایی را ایجاد هماهنگی و همسوسازی فعالیتهای دفاتر حراست سراسر کشور در راستای اهداف تعیینشده عنوان کرد و افزود: یکی از مهمترین ویژگی این نشستها گفتوگوهای دوطرفه است.

وی از افزایش سطح دانش و توان نیروی انسانی حوزههای حراست با هدف همراستاسازی آن با اهداف بانک، ارتقای مهارتهای ذاتی کارکنان مرتبط با حوزه کاری و تغییر نگرش نسبت به حیطه کاری بهعنوان دستورهای اصلی این گردهمایی عنوان کرد.

بر اساس این گزارش، در حاشیه این مراسم از زحمات جمشیدیها معاون سابق برنامهریزی، آموزش و هماهنگی دفاتر تابعه حراست با اهدای لوح و هدایایی تقدیر شد.

 

آخرین بروزرسانی 1395/11/9