نمایش اخبار نمایش اخبار

در آستان سال نو صورت گرفت؛

کمک کارکنان بانک مسکن به کودکان محروم خراسان رضوی

در آستانه سال جدید، کارکنان بانک مسکن در استان خراسان رضوی به یاری کودکان محروم این استان شتافتند.

به گزارش روابط عمومی بانک مسکن،خیریه بنت الشهید سیده رقیه کارکنان بانک مسکن خراسان رضوی در طرحی با عنوان" نو نوار"، با  جذب هدایای نقدی کارکنان بانک مسکن استان به میزان 263میلیون و 550 هزار ریال در آستانه سال نو، موفق شدند کفش و لباس نو برای 251 کودک محروم تهیه کنند.

آخرین بروزرسانی 1395/12/28