گزارش تسویه حساب فروشگاهی گزارش تسویه حساب فروشگاهی

 

​فروشندگان دارای پایانه های فروشگاهی بانک مسکن با داشتن حساب و کارت متصل به این دستگاه می توانند با وارد کردن کد پایانه و اطلاعات کارت حساب خود از گزارش تراکنشهای حساب خود مطلع شوند.