اشراف بر دستورالعملها از بروز مشکلات احتمالی برای همکاران پیشگیری می نماید.

تاکید مدیرشعب استان همدان در مراسم تجلیل از همکار برتر در سنجش اطلاعات شغلی:

اشراف بر دستورالعملها از بروز مشکلات احتمالی برای همکاران پیشگیری می نماید.

با عنایت به اعلام اسامی همکاران برتر در آزمون سنجش اطلاعات شغلی ،در جمع کارکنان از همکار همدانی برتر در این حوزه تجلیل شد.

با عنایت به اعلام اسامی همکاران برتر در آزمون سنجش اطلاعات شغلی ،در جمع کارکنان از همکار همدانی برتر در این حوزه تجلیل شد.

رسول مالمیر ، مدیر شعب استان همدان در این آیین طی سخنانی بر لزوم اشراف کارکنان به دستوالعملها اشاره کرد و گفت: همکارانی که اطلاعات بانکی آنها بروز می باشد ضمن راهنمایی دقیق و شفاف مشتریان می توانند از بروز مشکلات احتمالی در آینده پیشگیری نمایند. همانگونه که مستحضرید فلسفه برگزاری آزمون سنجش اطلاعات شغلی نیز ترغیب همکاران به روزآمد کردن دانش و اطلاعات بانکی است لذا ضرورت دارد همه پرسنل برای این آزمون اهمیت دوچندان قایل شده و ضمن حضور حداکثری در آزمونها تلاش نمایند به تمامی سوالات پاسخ صحیح دهند.

وی در پایان این مراسم ضمن قدردانی از رضا توکلی معاون شعبه پیامبر تویسرکان که رتبه برتر را، در آزمون سنجش شغلی کارکنان کسب نموده است ،هدیه ای به رسم یادبود به ایشان اهدای کرد.

آخرین بروزرسانی 1397/10/13