تازه های اخبار تازه های اخبار

تاکید سرگروه تیم حسابرسی در دیدار با مدیر شعب استان همدان؛

حسابرسی مدیریتها موجب وحدت رویه شده است

مدیر شعب استان همدان با هدف آگاهی بیشتر از میزان تطبیق فعالیتهای در حال انجام توسط دوایر مدیریت با ضوابط و دستوالعملها، با حسابرسان اعزامی از مرکز دیدار و گفتگو کرد.

مدیر شعب استان همدان با هدف آگاهی بیشتر از میزان تطبیق فعالیتهای در حال انجام توسط دوایر مدیریت با ضوابط و دستوالعملها، با حسابرسان اعزامی از مرکز دیدار و گفتگو کرد.

رسول مالمیر مدیر شعب استان همدان ضمن قدردانی از زحمات حسابرسان ، بر ضرورت تقویت کنترل و نظارت در بانک تاکید کرد و گفت: حضور بازرسان و حسابرسان در مدیریت و شعب از بروز مشکلات و ایرادات پیشگیری می نماید و با رویکرد مثبتی که در سنوات اخیر توسط عوامل نظارتی و کنترلی داخل بانک اتخاذ گردیده این امر به گونه ای اثر گذار در حال ارتقای میباشد .

علی کوچکی سرگروه تیم حسابرسی اعزامی از مرکز هم با تشکر از مدیر شعب استان همدان و همکاران استان بواسطه میزبانی خوبی که داشتند، از حضور در جمع کارکنان بانک مسکن همدان ابراز خرسندی کرد و گفت: طبق بررسی به عمل آمده نحوه عملکرد همکاران در استان همدان مطلوب میباشد.

وی در ادامه به رویکرد اصلاحی و ارشادی اداره کل حسابرسی اشاره کرد و گفت: تیم ما خود را در کنار و همراه همکاران می بیند و نه در مقابل آنها، بنابراین حسابرسی از مدیریتها موجب بهبود فرآیندها و وحدیت رویه در بین استانها شده است. .هرچند تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصل داریم لیکن این روند روبه رشد ملموس می باشد.

شایان ذکر است که علی کوچکی را در این ماموریت ، محمد علی نخ زری و غلامرضا باجلان همراهی می کردند که در بازه زمانی مشخص شده از طرف مرکز، ضمن کنترل اقدامات اصلاحی حسابرسی دوره قبل ،فرآیند و فعالیتهای صورت گرفته در مدیریت شعب استان همدان طی ماههای اخیر را نیز مورد بررسی قرار دادند.

 

آخرین بروزرسانی 1397/9/21