تازه های اخبار تازه های اخبار

در مدیریت شعب استان همدان صورت گرفت:

نوآوری همکار شعبه دیباج در خصوص حساب جوانان

همکار شعبه دیباج همدان به منظور جلب توجه مشتریان و مراجعه کنندگان برای افتتاح و افزایش موجودی حسابهای جوانان ، دست به نوآوری زد.

همکار شعبه دیباج همدان به منظور جلب توجه مشتریان و مراجعه کنندگان برای افتتاح و افزایش موجودی حسابهای جوانان ، دست به نوآوری زد.

یونس شریفی شایگان همکار خوش ذوق همدانی بصورت خود جوش و به هزینه شخصی اقدام به ساخت  ماکت  طرح گرافیکی کمپین تبلیغاتی حساب صندوق مسکن جوانان کرد.

رسول مالمیر مدیر شعب استان همدان در بازدید از شعبه دیباج از این اقدام نوآرانه شریفی شایگان استقبال کرد و بیان داشت :اینگونه حرکتها از مبتلا شدن کارکنان به روزمره گی جلوگیری می نماید و باعث می شود نگاهی فراتر  از انجام وظیفه ،به امور داشته باشند که این نکته بسیار حایز اهمیت است.

عبدالحمید مقصودی رییس شعبه شهید دیباج همدان نیز ضمن تحسین همکار خود از ابتکار وی قدردانی کرد و گفت: این اقدام شریفی شایگان در افزایش تعداد متقاضیان افتتاح حساب جوانان موثر بوده است و همکاران شعبه دیباج در تلاشند تا بتوانند در مهلت مقرر اهداف تعیین شده در این سرفصل را در حرکتی متوازن با سایر شاخصها محقق نماید.

مدیر شعب استان همدان به رسم قدرشناسی و با هدف افزایش اقدامات مشایه هدیه ای به رسم یادبود به یونس شریقی شایگان اهدای کرد.

آخرین بروزرسانی 1397/10/4