تازه های اخبار تازه های اخبار

تاکید مدیر شعب استان همدان در مراسم اعطای سردوشی:

مجموعه حراست و انتظامات در موفقیتهای بدست آمده سهیم هستند

با برگزاری مراسمی ضمن قدردانی از زحمات یکساله همکاران حوزه حراست مدیریت شعب استان همدان سردوشی دو تن از همکاران انتطامات به آنها اعطای شد.

با برگزاری مراسمی ضمن قدردانی از زحمات یکساله همکاران حوزه حراست مدیریت شعب استان همدان سردوشی دو تن از همکاران انتطامات به آنها اعطای شد.

رسول مالمیر مدیر شعب استان همدان در این آیین با قدردانی از تلاشهای حوزه حراست و همکاران زیر مجموعه آن گفت : کارکنان حراست و انتظامات نیز در موفقیتهای کسب شده توسط استان همدان سهیم هستند و با توجه به اینکه همکاران انتظامات نقطه تلاقی مشتریان و مراجعان با بانک هستند ، نحوه برخورد با مشتریان و مراجعین می تواند برای بانک تعیین کننده باشد . لذا انتظار می رود همکاران ضمن استقبال شایسته از مراجعان با راهنمایی صحیح توآم با مشتری مداری، اصل وفادار سازی مشتریان را بیش از پیش در دستور کار قرار دهند .

مهرداد فولادی رییس حوزه حراست نیز با قدردانی از حمایتها و رهنمودهای مدیر شعب استان همدان و تبریک به جلال رجبی بواسطه ورود به جمع پایوران گفت : حوزه حراست  با تمام توان تلاش نموده تا همگام با سایر همکاران با انجام بهینه امور مربوط به پولرسانی ، حفظ و حراست از اموال بانک و سایر حوزه ها ، مدیریت شعب استان همدان را در دستیابی به موفقیتهای بیشتر همراهی نمایید .

شایان ذکر است که درپایان مراسم مدیر شعب استان همدان سردوشی علی هادیان فروتن و حمید بصیرت خواه که به تازگی ارتقای یافته اند را به ایشان اعطای نمود و برایشان آرزوی موفقت کرد.

آخرین بروزرسانی 1398/1/31