تازه های اخبار تازه های اخبار

تاکید سرگروه تیم حسابرسی در دیدار با مدیر شعب استان همدان

حسابرسی عملیاتی مکمل روشهای پیشین

مدیر شعب استان همدان به منظور اطلاع از نقطه نظرات و قدردانی از حسابرسان اعزامی از مرکز با ایشان دیدار و گفتگو کرد.

مدیر شعب استان همدان به منظور اطلاع از نقطه نظرات  و قدردانی از حسابرسان اعزامی از مرکز با ایشان  دیدار و گفتگو کرد.

رسول مالمیر ضمن تشکر از زحمات حسابرسان ، بر ضرورت تقویت کنترل و نظارت در بانک تاکید کرد و گفت: حضور بازرسان و حسابرسان در مدیریت و شعب از بروز مشکلات و ایرادات پیشگیری می نماید و با رویکرد مثبتی که در سنوات اخیر توسط عوامل نظارتی و کنترلی داخل بانک اتخاذ گردیده، این امر به گونه ای اثر گذار در حال ارتقای می باشد.

وی همچنین اطلاع از وضعیت مدیریت از نگاه عوامل نظارتی را یک ضرورت دانست و بیان داشت :از آنجاییکه همکاران حسابرس و بازرس با رویکردی کارشناسانه فعالیتهای صورت گرفته در مدیریت را مورد بازنگری قرار می دهند، می توانند با ارایه راهکارها و پیشنهادات سازنده در بهبود فرآیندها نقش مهمی را ایفا نمایند.

کرامت اسماعیلی سرگروه تیم حسابرسی اعزامی از مرکز هم با تشکر از مدیر شعب استان همدان و همکاران استان بواسطه میزبانی خوبی که داشتند، از حضور در جمع کارکنان بانک مسکن همدان ابراز خرسندی کرد و گفت طبق بررسی به عمل آمده نحوه عملکرد همکاران در استان همدان مطلوب می باشد بنابراین تلاش تیم این بود تا ایرادات جزیی مشاهده شده نیز در هماهنگی با مسیولین بخشها و دوایر مربوطه اصلاح گردد.

وی در ادامه به رویکرد جدید اداره کل حسابرسی اشاره کرد و گفت: در این دوره حسابرسی عملیاتی را بعنوان مکمل روشهای پیشین به کار گرفتیم تا علاوه بر کنترل مطابقت فعالیتهای صورت گرفته با دستورالعملها ،فرآیند های در حال انجام را با مشارکت همکاران از طریق مصاحبه نیز بررسی نمودیم.ضمن اینکه تیم ما خود را در کنار و همراه همکاران می بیند و نه در مقابل آنها، به همین دلیل رویکرد مچ گیری در دستور کار نسیت وتلاش میشود روند فعالیتها مورد بررسی قرار گیرد  و در صورت عدم تطابق با فرآیندهای احصای شده توسط اداره کل محترم سازمان روشها موارد را هم به مسیولین مربوطه یادآوری کنیم و در صورت لزوم برای ارتقای فرآیندها مغایرتهای مشاهده شده به اداره مربوطه منعکس گردد.

همچنین با تبادل اطلاعات و تجربیاتی که توسط حسابرسان بین مدیریتها صورت می گیرد تمامی فرایندها در کشور از یک وحدت رویه مطلوبی برخوردار می شود تا اشتباهات و اعمال سلیقه ها به حداقل ممکن کاهش یابد .

شایان ذکر است که کرامت اسماعیلی را در این ماموریت ، حسین اوژند ، مهران مظفری ،سید افشین موسوی، سقراط بیرانوند و روح الدین بهاروند همراهی می کردند که در بازه زمانی سه هفته ای فرآیندها و فعالیتهای صورت گرفته مدیریت شعب استان همدان طی پانزده ماه اخیر را مورد بررسی قرار دادند.

 

آخرین بروزرسانی 1398/4/29