تازه های اخبار تازه های اخبار

شعب و دوایر مدیریت با طرح و برنامه به پیش بروند

مدیر شعب هرمزگان در جلسه کمیته بازاریابی مدیریت عنوان کرد

محمدرضا بوستان افروز درجلسه کمیته بازاریابی مدیریت هرمزگان با اشاره به اهمیت اجرای طرحهای بازاریابی برگسترش دامنه شمول این طرح ها در سایر بخشها تاکید و استخراج نتایج طرح ها در جذب منابع و بررسی و تحلیل نقش طرح در موفقیت شعبه و ارتقای نمره کارنامه ارزیابی عملکرد شعب را مهم برشمرد

 محمدرضا بوستان افروز درجلسه کمیته بازاریابی مدیریت هرمزگان با اشاره به اهمیت اجرای طرحهای بازاریابی برگسترش دامنه شمول این طرح ها در سایر بخشها تاکید و استخراج نتایج طرح ها در جذب منابع و بررسی و تحلیل نقش طرح در موفقیت شعبه و ارتقای نمره کارنامه ارزیابی عملکرد شعب را مهم برشمرد و اظهار داشت : نباید تقدیر از برترینهای هر طرح طولانی شود و بلافاصله پس از اجرای طرح نسبت به اعلام نتایج و برگزاری مراسم تجلیل از برندگان طرح اقدام گردد . مدیر شعب استان همچنین عنوان کرد :  اجرای طرح های بازاریابی دارای نقاط قوت و ضعف می باشند که باید سعی نمود در تدوین ودر اجرای طرح های بعدی معایب و ایرادات طرح های قبلی بررسی و برطرف شود تا شاهد تاثیر گذاری بیشتر اجرای طرح های بازاریابی بر موفقیت شعب و مدیریت باشیم .

بوستان افروز در ادامه افزود: شعب و دوایر مدیریت باید از ابتدای سال با طرح و برنامه منسجم پیش بروند تا دچار سردرگمی و اتلاف وقت نگردند . مدیر شعب عنوان کرد : در طول دوره اجرای طرح های بازاریابی باید فضایی ایجاد گردد که کارکنان با احساس مسیولیت و وجدان کاری به انجام وظایف سازمانی خود بپردازند و همه تلاشها در نظر گرفته شود به طوری که اگر شعبه ای موفق به دستیابی به اهداف خود نگردید چنانچه احدی از پرسنل آن شعبه عملکرد خوبی داشته باشد مورد تقدیر قرار گیرد. بوستان افروز دراین جلسه با اشاره به اجرای طرح رحمت عنوان کرد بی تردید موفقیت مدیریت در جذب منابع به واسطه اجرای این طرح بوده و ابراز امیدواری کرد با اجرای طرح هایی نظیر طرح رحمت شاهد موفقیت بیشتر مدیریت در پایان سال باشیم . مدیر شعب در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به تمدید قراردادهای مشارکت مدنی تاکید کرد : در تمدید مشارکتهای مدنی درصدی از جرایمی که برای شریک بخشیده می شود در حساب جاری و قرض الحسنه مشتری سپرده گردد که در این صورت مدیریت در دستیابی به اهداف جاری و قرض الحسنه موفق خواهد شد

در ادامه جلسه محمدعلی احمدی نژاد معاون مالی و فناوری مدیریت عنوان کرد : در ارزیابی نتایج طرح ها باید عملکرد کارکنان  شعب را در نظر گرفت و این کارکنان مورد تقدیر قرار گیرند. معاون مالی و فناوری مدیریت همچنین  تقسیم پاداشها و اضافه کارها را بر اساس میزان  دستیابی به اهداف ومیزان تلاش کارکنان درجهت دستیابی به اهداف موجب انگیزش همکاران عنوان کرد 
آخرین بروزرسانی 1398/8/21