تازه های اخبار تازه های اخبار

مدیر شعب استان در جلسه بازاریابی عنوان کرد

نگاه مثبت و تلاش مضاعف، باعث دستیابی به اهداف خواهد شد

با حضور اعضای کمیته بازاریابی سومین جلسه بازاریابی سال جاری در محل دفتر مدیریت برگزار شد
در این جلسه که تمامی اعضای کمیته بازاریابی حضور داشتندصید محمد نصرالهی- مدیر شعب استان ایلام - در سخنانی با تاکید بر ایجاد رویکرد جدید در شیوه های بازاریابی  اظهار داشت : ارایه خدمات سریع و متنوع می تواند باعث پایداری سازمان و دسترسی به اهداف شود.
وی با بیان توضیحاتی در خصوص شرایط جدید حساب ممتاز ، بازاریابی مستقیم ، تعامل و مراجعه به سازمانها و نهاد ها را خواستار شد.
 مدیر شعب استان در ادامه با اشاره به عملکرد مدیریت در خصوص منابع و مصارف و هدف های پیش بینی شده، خواستار استفاده از ابزار های جدید بازاریابی ، نگاه مثبت و تلاش مضاعف همکاران شعب شد.
نصرالهی مهمترین عامل پیشرفت در هر سازمان را نیروی انسانی دانست و براستفاده از تمامی توان همکاران جهت دستیابی به اهداف  تاکید نمود. 
 در ادامه این جلسه جعفر قیصر زاده  - معاون مدیر شعب استان - ضمن اشاره به خدمات ارزنده بانک در بخش های مختلف و استفاده از تمامی ظرفیت های موجود توسط کمیته بازاریابی بر بازاریابی گروهی و پیگیری مستمر تاکیدنمود.
 بازاریابی فشرده و راهبردی،خدمت مطلوب به مشتری ،ایجاد تصویر مثبت از سازمان ،برنامه ریزی بلند مدت و خلاقیت از دیگر مسایلی بود که قیصر زاده بر آنها تاکید و آنان را باعث موفقیت سازمان بر شمرد.
 
در پایان این جلسه بربرگزاری جلسات به صورت هر دو هفته یکبار و در شعب استان ، تعیین روسای شعب استان به عنوان رابط بازاریابی کمیته بازاریابی ،مراجعه حضوری به ادارات و سازمانهای استان، بازاریابی چهره به چهره وتبلیغات مناسب تاکید شد
آخرین بروزرسانی 1395/7/4