تازه های اخبار تازه های اخبار

در مدیریت اصفهان انجام شد

تشریح حساب صندوق پس انداز مسکن یکم

باعنایت به تاکیدات ابلاغی از سوی مدیرعامل بانک درخصوص اهداف و انتظارات مورد نظر در طرح صندوق پس انداز مسکن یکم و همچنین تبیین ضرورت و اهمیت تحقق اهداف این بخش، همایشی با حضور مدیرمنطقه،معاونین، روسای شعب و دوایرمدیریت و کارشناسان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان در این نشست ابتدا مهدی بلوچی مدیراستان ، به گزارش مبسوط عملکرد شعب مدیریت پرداخت و سپس اظهار داشت : در حال حاضر تمام اولویتهای بانک پس از اولویت صندوق پس انداز یکم قرار دارد و به قول مدیران ارشد بانک ،درحال حاضرصندوق مسکن یکم اولویت یکم بانک است و این اهمیت وحساسیت باید به تمام بدنه بانک و صف وستاد منتقل شود.
وی یکی از پارامترهای مهم درجه بندی شعب درسال آتی را مبتنی بر تحقق اهداف صندوق مسکن یکم عنوان کرد و گفت: همه ما باید به خودمان باور و ایمان داشته باشیم و با استفاده از این نیروهای جوان و مستعد اهداف عالیه بانک را محقق سازیم.
مدیراصفهان بر اهمیت اجرای موفق طرح صندوق پس انداز یکم تاکید کرد و افزود: اهداف تعیینی در این بخش برای استان اصفهان به لطف تلاش و همت شما همکاران همچون گذشته قابل احصای و سهل الوصول است و انتظار میرود تا همه همکاران با احساس مسیولیت و تعصب تلاش نمایند تا بانک از این موقعیت حساس نیز بگذرد.
بلوچی در پایان تصریح کرد: یقیناً بانک مسکن همانند گذشته و با استفاده از تجربیات اجرایی حساب صندوق مسکن و تسهیلات مسکن مهر، در اجرای مطلوب این طرح نیز سربلند و موفق عمل خواهد نمود.
گفتنی است در پایان این مراسم پس از ایراد تذکراتی از سوی افضلی معاون اجرایی مدیریت، بخشنامه اجرایی حساب صندوق یکم به همراه جزییات آن توسط اسماعیلی معاون دایره اموراعتباری مدیریت تشریح شد.
آخرین بروزرسانی 1394/11/18