تازه های اخبار تازه های اخبار

با دستور ویژه مدیرشعب اصفهان صورت پذیرفت

قدردانی از 500 مشتری برتراستان

بادستورویژه و مساعدت مدیرشعب استان اصفهان ، از 500 مشتری برتر این استان با اهدای هدایای نفیسی تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان، مهدی بلوچی در این خصوص گفت : دردیدگاه و ترسیم آینده بانک مسکن، تعامل بیشتر با مشتریان نقش بسته است و از وجود مشتریان برای توسعه روابط تجاری با بانک و همچنین ایجاد خدمات جدید بانکی بهره خواهیم برد.

وی اظهار داشت : حیات یک بانک در دستان مشتریان بانکی است و مشتری جزو کانون اصلی تحولات یک بانک است؛ در واقع می توان تاکید کرد که ارزش یک بانک به مشتریان آن بستگی دارد.

بلوچی اصل مشتری مداری را یک واقعیت دانست و خاطرنشان کرد: امروزه تجلیل و قدردانی از مشتریان وفادار از جمله فعالیتهای مهم و الویت دار بانک است و مدیریت اصفهان نیز در همین راستا از 500 مشتری برتر و هدف خود در سطح استان با اهدای هدایایی برسم یادبود قدردانی نموده است.
مدیراصفهان افزود : این حرکت قطعاً در استان ادامه خواهد داشت و در مقاطع زمانی مختلف از مشتریان هدف تمامی شعب در سطوح مختلف قدردانی خواهد شد

آخرین بروزرسانی 1394/11/18