تازه های اخبار تازه های اخبار

مدیریت خراسان رضوی میزبان نشست کمسیون هماهنگی بانکهای استان

نشست کمسیون هماهنگی بانکهای استان خراسان رضوی به میزبانی مدیریت شعب بانک مسکن این استان برگزار شد در این نشست که موحدیان فرماندار مشهد، زنده دل ناظرپولی بانک مرکزی در استان و مدیران سیستم بانکی استان حضور داشتند، فرماندار مشهد توضیحاتی را درخصوص وظایف فرمانداری ها و ایجاد امنیت عمومی مطرح نمود. وی از مدیران سیستم بانکی خواست با افرادی که بنا به ضرورت و به صورت محدود توسط فرمانداری جهت دریافت تسهیلات معرفی می شوند همکاری لازم را انجام دهند که این امر مورد موافقت حاضران در این جلسه قرار گرفت و همچنین مقرر شد تقاضاهای فرمانداری به دبیر شورا منعکس و سپس بین سیستم بانکی استان توزیع شود.

 در ادامه جلسه مدیران سیستم بانکی عضو شورا در ارتباط با مسایل و مشکلات پولی و بانکی استان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

سپس زنده دل ناظرپولی بانک مرکزی در استان ،توضیحاتی را درخصوص طرح جدید مدیریت نقدینگی که مقدمات آن از اردیبهشت سال گذشته آغاز شده است ارایه و این طرح را موفقیت آمیز دانست .

آخرین بروزرسانی 1394/5/4