اولین جشنواره وبلاگ نویسی کارکنان شبکه بانکی استان کردستان

اولین جشنواره وبلاگ نویسی شبکه بانکی استان کردستان  با هدف تبیین اهمیت و کارکردهای وبلاگ ها جهت آشنایی عموم افراد جامعه با عملکرد و خدمات بانکها و نیز آموزش و بهره برداری عمومی از خدمات بانکداری الکترونیک برگزار می شود . ستاد اجرایی این جشنواره در روابط عمومی بانک مسکن مستقر بوده و فرآیندهای اجرایی جشنواره با نظارت روابط عمومی استانداری کردستان و کمیسیون هماهنگی بانکها استان صورت می گیرد و پیگیری امور جشنواره در راستای ترویج روابط عمومی الکترونیک در بانک ها درچارچوب اهداف تعیین شده دنبال می شود .علاقمندان می توانند جهت شرکت در جشنواره فرم زیر را تکمیل و برای اطلاعات بیشتر به لینک مراجعه نمایند.

زمان شرکت در جشنواره به پایان رسیده است.