پیشینه مدیریت شعب استان پیشینه مدیریت شعب استان

در تاریخ 14/5/1348 شعبه مرکزی اراک با نام بانک رهنی اراک فعالیت خود را شروع نموده است که مستقیما زیر نظر ادارات مرکزی تهران قرارداشته و در اردیبهشت ماه سال 1378 سرپرستی استان مرکزی با 17 شعبه و 130 کارمند افتتاح گردید که در ابتدا بصورت حوزه و زیر نظر سرپرستی های استانهای تهران ،قزوین و قم قرار داشت که بعد از یکسال و در تاریخ 1/2/78 به سرپرستی تبدیل شد .


در ابتدا سرپرستی استان مرکزی درجه 2 نوع ب و دارای 3 دایره به شرح ذیل بود.

 • دایره اموراداری ، رفاهی و خدماتی
 • دایره اعتباری و مالی
 •  دایره ماشینهای محاسب   

    
هم اکنون درجه مدیریت شعب استان مرکزی درجه 2 نوع الف و دارای 7 دایره

 • سیستمها
 • اعتبارات
 • امورمالی و داده ها
 •  کنترل و نظارت
 • اداری ، آموزشی و رفاهی
 • تدارکات و خدمات
 • حقوقی
 • فنی و ارزیابی می باشد در ضمن دایره ارزی شعبه مرکزی اراک نیز افتتاح گردیده و آماده اریه هر گونه خدمات ارزی جهت رفاه حال همشهریان گرامی می باشد.

در حال حاضر مدیریت شعب استان مرکزی 25 شعبه و 222 پرسنل دارد و ساختمان آن در خیابان امام جنب سالن 22 بهمن و در 9 طبقه با زیر بنای 6412 متر قرار داشته و در آبان ماه 1387 افتتاح گردیده است .

تاریخ ویرایش1399/2/30- 12:35