تازه های اخبار تازه های اخبار

همایش آموزشی روسای شعب استان

به منظور بهبود و ارتقای عملکرد شعب در تحقق اهداف سال جاری در شاخصهای جذب منابع ، وصول مطالبات معوق ، فروش اقساطی ، درآمدهای کارمزد محور و بانکداری الکترونیک ، همایش رؤسای شعب با حضور مسیولین مدیریت ، دوایر ،کارشناسان و هرؤسا ی شعب استان در سالن همایش مدیریت برگزار گردید .

تقوی با اشاره به عملکرد های موفق استان و اینکه مدیریت مازندران جزو چهار مدیریتی بوده که در ده دوره متوالی ارزیابی عملکرد مدیریتها در جایگاه مطلوب و سبز قرار گرفته، آن را افتخاری بزرگ دانسته و با بیان اینکه حفظ عنوان بسی سخت تر و ارزشمند تر از کسب آن بوده، افزود: تمامی موفقیتها مرهون کار،تلاش و همت تمامی پرسنل صف و ستاد در ذیل شعار توکل،تدبیر و تلاش بوده است که برای تعالی و بر فراز بودن  مدیریت همیشه همگام و هم پیمان بوده اند ودر راستای حفظ وارتقای جایگاه عملکرد انتظار می رود همه کارکنان به وی‍ژه مسیولین شعب این سکانداران راهبری شعب، ضمن آگاهی و اشراف کامل از شاخص های مورد ارزیابی با غیرت و تعصب بیشتر در جهت تحقق اهداف ابلاغی موفق عمل نمایند.

تقوی ، طی سخنانی ضمن تشریح و جمع بندی نتایج عملکرد شعب با بیان اینکه هدف از ارزیابی عملکرد آگاهی از وضعیت عملکردی شعب بر اساس اهداف  از پیش تعین شده در جهت بهبود و تحقق اهداف بانک بوده ، خاطرنشان کرد : از اهداف مهم ارزیابی عملکرد این بوده که نقاط قوت و ضعف عملکردی شعب شناسایی شده تا با اصلاح برنامه ها و برنامه ریزی جدید،از وضعیت موجود به به وضعیت مطلوب یعنی تحقق حداکثری اهداف ابلاغی برسیم.

مدیر شعب استان با بیان اینکه امتیاز مجمع ارزیابی عملکرد شعبه در ارتقای درجه شعب و همچنین جابجایی روسا وپایوران شعب تاثیر بسزایی دارد، ادامه داد:در مجمع ارزیابی عملکرد تمام شاخصها را در تحقق اهداف ابلاغی می سنجیم واین فرصت را مغتنم شمرده تا شعب نسبت به بررسی وضعیت خود با توجه به نمره ارزیابی عملکرد بابت تحقق اهداف اقدام نموده و با برنامه ریزی و تلاش بیشتردر جهت بهبود و ارتقای آن بکوشیم .

تقوی  ضمن تشریح کیفیت تحقق اعداف ابلاغی شعب خاطرنشان کرد : یکی از اهداف مهم سالانه شعب حوزه جذب منابع بوده که نقش پررنگی را درتداوم فعالیت بانکی ایجاد می نماید و علاوخ بر کمیت جذب باید به کیفیت منابع جذب شده توجه شود.بنابراین در مسیر جذب منابع علاوه بر جذب سپرده  بصورت عمومی ، نسبت به جذب منابع خرد ، پایدار و همچنین ارزان قیمت به طریق اختصاصی حرکت نموده تا در این خصوص در جهت تحقق کاهش قیمت تمام شده پول گام بر داریم .

مدیر شعب استان با تاکید برپیگیری وصول مطالبات معوق افزود: وظیفه پیگیری مطالبات معوق معطوف به همه کارکنان شعب هست و همه باید در این امر مشارکت داشته باشند.البته پیش بینی و پیشگیری از بروز مطالبات در مقطع پرداخت تسهیلات وظیفه اعتبارات شعبه بوده تا با رعایت بهداشت اعتباری و اعتبار سنجی لازم نسبت به پرداخت تسهیلات مبادرت ورزند.

تقوی در ادامه با تاکید بر شناخت ضعفها،قوتها،فرصتها و تهدیدات هر شعبه بصورت مستقل اظهارنمود:باید همکاران را به ارایه تفکرو راهکار در حوزه کاری  تشویق نمود تا حاصل این افکار تبدیل به پیشنهاد و ایده گردد و براین اساس تجربه های موفق شعب را تبدیل به مدل نموده تا با تسری آن، سایر شعب بتوانند از الگوهای موفق آزموده شده در پیشبرد اهداف استفاده نمایند.

مدیر شعب استان در ادامه بااشاره به برنامه محوری واینکه هیچ موفقیتی تصادفی نبوده  و هیچ شکستی هم خودبه خود شکل نمی گیرد،خاطرنشان کرد : صرف فعل خواستن ،برنامه ریزی ،هم افزایی و تعامل بین کارکنان اولین شروط موفقیت در تحقق اهداف است و در این راستا مدیریت مشارکتی، تعلق و تعصب کارکنان را افزایش داده و نقش رؤسای شعب در مدیریت ارتباط با کارکنان و مشتریان نقشی اساسی و محوری بوده که با تیم سازی و برنامه ریزی می تواند در ارایه خدمات بهینه به مشتریان و تحقق اهداف ابلاغی اثرگذار باشد .

شایان ذکر است مطالبی چون تقویت فعالیتهای کارمزد محور بخصوص ضمانتنامه و تحقق اهداف بانکداری الکترونیک از دیگر توصیه های مدیر شعب استان در این همایش بوده است .

قابل ذکر است  در ادامه همایش ، با تشکیل پنل دردو بخش مالی و بازاریابی ،اعتباری و وصول مطالبات ، توضیحاتی در خصوص سیاست  اعتباری ، افزایش تسهیلات  ، نرخ سود سپرده ها و وصول مطالبات،ارزیابی عملکرد توسط معاونین اجرایی و مالی وفناوری مدیریت و دوایر مربوطه ارایه شده که به ابهامات و سؤالات رؤسا ی شعب ، پاسخ لازم ارایه شد .

شایان ذکر است در پایان مراسم از مدرسان داخلی بانک با اهدایلوح تقدیر و کارت هدیه اهدایی از طرف عضو محترم هییت مدیره تقدیر بعمل آمد.

 

آخرین بروزرسانی 1398/6/5